11.5Druskininkai

Antradienis, 14 liepos 2020

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

2020 LIEPOS  5–12 D MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d. Parapijos matulaitiečiai, negalinčius nuvykti į atlaidus maldininkus, liepos 10 d. kviečia melstis Ratnyčios šventovėje prie pal. Jurgio Matulaiči...

Kviečiame skirti 1,2% nuo GPM

Per praėjusius metus parapijos namai ir bažnyčia keitėsi neatpažįstamai. Norime tai tęsti ir toliau, o tam yra reikalinga Jūsų pagalba. Kiekvienam gyventojui jau galima skirti savo 1,2 proc. nuo gyvent...

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Ratnyčioje

Pamaldų tvarka nuo gegužės 1 dienos

Naujienos

[ Visi ]

I-oji Komunija. Antroji vaikų banga

Šiandien antroji – I-osios Komunijos banga (26 vaikai). Fotoreportažas…(Nuotraukos Alvydo Lukoševičiaus)

I-oji Komunija Ratnyčios bažnyčioje

Šiandien – I-oji Komunija (22 vaikai). Fotoreportažas.

Devintinės. Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d., sekmadienį, Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė sutapo su Lietuvai svarbia Gedulo ir vilties diena. 10 val. šv. Mišias aukojo buvęs tremtinys ir politinis kalinys kunigas Julius Sasnau...

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio...

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus...

Skaitiniai

[ Visi ]

15 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 55, 10–11) „Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drėkina žemę, kad dygtų ir želtų, kad neštų sėjėjui sėklos ir valgytojui duonos, taip žo...

14 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Zch 9, 9–10) Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra! Džiūgauk, Jeruzalės dukra: štai pas tave atkeliauja tavo karalius. Jisai teisingas, padės tau, kuklus ir joja ant asilo, ant asilės...

13 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kar 4, 8–10. 14–16a) Vieną dieną Eliziejus atvyko į Šunemą. Tenai gyveni kilminga moteris, kuri jį užprašė pas save vakarienės. Vėliau, kada bekeliavęs pro šalį, jis nuol...

12 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 20, 10–13) Girdėjau daugelį šnabždant – vien siaubas aplinkui: „Įduokite jį, ir mes jį apskųsime!“ Artimiausi mano pažįstami laukia, kad aš pargriūčiau: „Galbūt j...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...