0Druskininkai

Šeštadienis, 28 lapkričio 2020

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Mielieji, Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia pradėjo skaičiuoti 111-tuosius metus. Tai šventovė, kurioje tuokėsi mūsų seneliai, buvo krikštijami mūsų tėvai, mes priėmėme Pirmąją K...

Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

Laisvė – būtina tiek darnaus valstybių vystymosi, tiek ir pačios jų egzistencijos sąlyga. Jos netektis visada atneša priespaudą, prievartą ir persekiojimus. Artėjanti rugpjūčio 23-ioji mūsų šal...

Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Gerbiami parapijiečiai, Prieš dvejus metus (t. y. 2018 m.) buvo nuspręsta pakeisti presbiterijos langus, nes senieji langų rėmai sutrūnijo ir iškilo grėsmė vertingiems vitražams. Pagaminti naujus lang...

MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

2020 LIEPOS  5–12 D MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d. Parapijos matulaitiečiai, negalinčius nuvykti į atlaidus maldininkus, liepos 10 d. kviečia melstis Ratnyčios šventovėje prie pal. Jurgio Matulaiči...

Naujienos

[ Visi ]

Fotoreportažas apie bažnyčios remontą

Dėl Vėlinių aštuondienio visuotinių atlaidų

Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas

Spalio 25 d. 10 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus garbės pilietis, kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas Julius Sasnauskas. Garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 1996-ųjų. Vilniaus miesto Garbės p...

Šventė Jaskonyse

Skaitiniai

[ Visi ]

I Advento sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 3–7) Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vaduotojas“ – toks tavo vardas nuo seno. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkieti...

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

Pirmasis skaitinys (Ez 34, 11–12. 15–17) Štai ką sako Viešpats Dievas: „Surinksiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo av...

XXXIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pat 31, 10–13. 19–20. 30–31) Tauri moteriškė! O kur tokią rasti? Ji daug vertingesnė už perlą brangiausią. Pilnai pasikliauti ja gali jos vyras: dėlei jos darbštumo jo turtai ...

XXXII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 6, 12–16) Spindėt išmintis niekada nepaliauja. Kas išmintį mėgsta – ją greitai išvysta, ir kas jos paieško – lengvai ją suranda. Visiems, kur jos trokšta,– pati apsire...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...