10.46Druskininkai

Trečiadienis, 8 balandžio 2020

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

Pamaldų tvarka Velykų laikotarpiu (transliacija Facebooke)

Didįjį ketvirtadienį (balandžio 9 d.) Pamaldų transliacija 18.30  val. Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos be žmonių. Didįjį penktadienį (balandžio 10 d.) Kristaus kančios pamaldos. Pamal...

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijose

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso Mieli broliai ir seserys, Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis ...

Kovo 8 d. Šv. Mišias aukos kunigas JULIUS SASNAUSKAS

Kovo 8 d. Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos bažnyčioje 10 val. Šv. Mišias aukos kunigas, poetas, rašytojas JULIUS SASNAUSKAS.

Kviečiame aukoti presbiterijos langų gamybai ir vitražų atnaujinimui

Kviečiame aukoti presbiterijos langų gamybai ir vitražų atnaujinimui. Reikalinga suma – 7250 €.

Naujienos

[ Visi ]

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacij...

Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu

Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti š...

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Liet...

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

„Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Vasario 29 – kovo 1d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko PJMD Gavėnios ...

Skaitiniai

[ Visi ]

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VERBŲ PROCESIJA Evangelija (Mt 21, 1–11) Kai Jėzus su mokiniais prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas: „Eikite į priešais esantį k...

V Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 37, 12b–14) Štai ką sako Viešpats Dievas: „Aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus, mano tauta, iš kapų. Nunešiu jus Izraelio žemėn. Kuomet aš atversiu jūsų kapus ir iš...

IV Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Sam 16, 1b. 6–7. 10–13) Viešpats kalbėjo Samueliui: „Prisipilk ragą aliejaus ir susiruošk į kelionę! Tave aš siunčiu į Betliejų pas Izaijį, nes vieną iš jojo sūnų numa...

III Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iš 17, 3–7) Tauta ištroško vandens ir niurnėjo ant Mozės. Jie priekaištavo: „Kurių gi galų čia mus atvedei iš Egipto? Ar tam, kad troškuliu numarintumei mus, mūsų vaikus ir ...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...