14.53Druskininkai

Antradienis, 22 rugsėjo 2020

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

Laisvė – būtina tiek darnaus valstybių vystymosi, tiek ir pačios jų egzistencijos sąlyga. Jos netektis visada atneša priespaudą, prievartą ir persekiojimus. Artėjanti rugpjūčio 23-ioji mūsų šal...

Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Gerbiami parapijiečiai, Prieš dvejus metus (t. y. 2018 m.) buvo nuspręsta pakeisti presbiterijos langus, nes senieji langų rėmai sutrūnijo ir iškilo grėsmė vertingiems vitražams. Pagaminti naujus lang...

MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

2020 LIEPOS  5–12 D MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d. Parapijos matulaitiečiai, negalinčius nuvykti į atlaidus maldininkus, liepos 10 d. kviečia melstis Ratnyčios šventovėje prie pal. Jurgio Matulaiči...

Kviečiame skirti 1,2% nuo GPM

Per praėjusius metus parapijos namai ir bažnyčia keitėsi neatpažįstamai. Norime tai tęsti ir toliau, o tam yra reikalinga Jūsų pagalba. Kiekvienam gyventojui jau galima skirti savo 1,2 proc. nuo gyvent...

Naujienos

[ Visi ]

XXII eilinis sekmadienis Ratnyčioje

Rugpjūčio 30 d. 10 val. šv. Mišiose parapijiečiai meldėsi už Lietuvą, dėkodami Aukščiausiajam už laisvės dovaną, už vaikus ir jaunimą, kurie antradienį, t. y. rugsėjo 1 d. pradeda naujus moksl...

Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsdami Šv. apaštalo Baltramiejaus – parapijos Globėjo atlaidus, 10 val. šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris per pamokslą kvie...

Viena diena stovykloje

Ketvirtadienis, saulėta, vasariškai šilta diena…Po įprasto ryto grafiko, stovyklautojai „Džiugučiai“, pasitelkę techniką, važiuoja prie įspūdingos Dusios ežero. Netoli nuo sovietmečiu nug...

Vaikų stovykla

Rugpjūčio 2d. (sekmadienį) gausiai susirinkę parapijiečių 10 val. Mišiose meldėsi už parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ narius, kurie šiandien išvyksta į vasaros stovyklą. Stovyklaut...

Skaitiniai

[ Visi ]

XXV eilinis sekmadienis

XXIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 27, 30–28, 7) Pagieža ir pyktis – jausmai nedoringi: tiktai nusidėjėlis juos tepalaiko. Kas keršyti mėgsta, tam keršija Viešpats: jo nuodėmes Viešpats atsimena nuolat. Atlei...

Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

Pirmasis skaitinys (Mch 5, 1–4a) Štai ką sako Viešpats: „Tu, Betliejau – Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pr...

XXIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 33, 7–9) Štai ką sako Viešpats: „Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam ...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...