13.67Druskininkai

Trečiadienis, 6 liepos 2022

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams

Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams, atvykusiems į Druskininkus, ir suteikti spalvų jų kasdienybei. Parapijos namuose veikia ukrainiečių pagalbos centras, kur teikiami rūbai, maistas, hig...

Sutvirtinimas 2021-2022

Šv. Apaštalo Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) šv. Ap. Baltramiejaus atlaidai šv. Mišios 10.00 ir 11.30 val.

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Naujienos

[ Visi ]

Moralės teologija – pašaukimas, į kurį esame kviečiami atsiliepti

Pradėti pokalbį norėtųsi nuo pačios moralės teologijos apibrėžimo. Anksčiau buvo manoma, kad moralinė teologija su savo aiškiais, griežta logika paremtais principais gali duoti atsakymus...

Fotoreportažas apie bažnyčios remontą. Atnaujinta 04.01 d.

Atnaujintas altorius Atnaujintos altoriaus grindys   Atnaujinamos grindys Atnaujintos sienos Atnaujinti vitražai Atnaujinami skliautai Apdailos ir remonto darbai

Dėl Vėlinių aštuondienio visuotinių atlaidų

Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas

Spalio 25 d. 10 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus garbės pilietis, kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas Julius Sasnauskas. Garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 1996-ųjų. Vilniaus miesto Garbės p...

Skaitiniai

[ Visi ]

XIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 66, 10–14c) Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi, jūs visi, kurie ją mylite. Drauge su ja jūs būkite gerai nusiteikę, visi, kurie jos liūdėjote! Nes Viešpats sako:...

13 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Kar 19, 16. 19–21) Viešpats pasakė Elijui: „Eliziejų, Šafato iš Abel Meholos sūnų, patepk pranašu į savo vietą“. Šafato sūnų Eliziejų Elijas rado ariantį. Jis dirbo su...

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS. Devintinės

Pirmasis skaitinys (Pr 14, 18–20) Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Aukščiausiojo Dievo kunigas, todėl palaimino Abramą, tardamas: „Tepalaimina Abramą Aukščiausiasis Die...

I sekmadienis po Sekminių ŠVČ. TREJYBĖ

Pirmasis skaitinys (Pat 8, 22–31) Amžinoji išmintis sako: „Kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, – prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti. Man pagrindas būvio padėtas prieš amžius – kai l...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...