9Druskininkai

Trečiadienis, 21 spalio 2020

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Mielieji, Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia pradėjo skaičiuoti 111-tuosius metus. Tai šventovė, kurioje tuokėsi mūsų seneliai, buvo krikštijami mūsų tėvai, mes priėmėme Pirmąją K...

Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

Laisvė – būtina tiek darnaus valstybių vystymosi, tiek ir pačios jų egzistencijos sąlyga. Jos netektis visada atneša priespaudą, prievartą ir persekiojimus. Artėjanti rugpjūčio 23-ioji mūsų šal...

Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Gerbiami parapijiečiai, Prieš dvejus metus (t. y. 2018 m.) buvo nuspręsta pakeisti presbiterijos langus, nes senieji langų rėmai sutrūnijo ir iškilo grėsmė vertingiems vitražams. Pagaminti naujus lang...

MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

2020 LIEPOS  5–12 D MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d. Parapijos matulaitiečiai, negalinčius nuvykti į atlaidus maldininkus, liepos 10 d. kviečia melstis Ratnyčios šventovėje prie pal. Jurgio Matulaiči...

Naujienos

[ Visi ]

Šventė Jaskonyse

Sekmadienis Ratnyčioje

Kaip ir daugeliui pasaulio katalikų spalis – Misijų mėnuo. Prisimindami pareigą dalyvauti visuotinės Bažnyčios misijoje: malda ir gerais darbais prisidėti prie šio kilnaus tikslo, spalio 4 d. 10 val....

XXII eilinis sekmadienis Ratnyčioje

Rugpjūčio 30 d. 10 val. šv. Mišiose parapijiečiai meldėsi už Lietuvą, dėkodami Aukščiausiajam už laisvės dovaną, už vaikus ir jaunimą, kurie antradienį, t. y. rugsėjo 1 d. pradeda naujus moksl...

Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsdami Šv. apaštalo Baltramiejaus – parapijos Globėjo atlaidus, 10 val. šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris per pamokslą kvie...

Skaitiniai

[ Visi ]

XXIX eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 45, 1. 4–6) Štai ką sako Viešpats savo pateptiniam Kyrui: „Tave aš laikau už rankos, kad tau pajungčiau tautas, nuginkluočiau karalius, kad durys prieš tave atsivertų ir vart...

XXVIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 25, 6–10a) Kareivijų Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, pokylį su kilniausiais vynais, su geriausiais, gardžiausiais patiekalais, su puiki...

XXVII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 5, 1–7) Aš padainuosiu apie savo bičiulį – savo mylimojo dainą apie jo vynuogyną: Mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynuogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, priso...

XXVI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 18, 25–28) Štai ką Viešpats kalba: „Jūs sakote: ‘Viešpaties elgesys neteisingas’. Bet paklausykite, Izraelio namiškiai: Ar mano elgesys neteisingas? Ne! Tai jūsų e...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...