7.67Druskininkai

Antradienis, 24 gegužės 2022

Sekite mus

Sekite mus

Skelbimai

[ Visi ]

Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams

Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams, atvykusiems į Druskininkus, ir suteikti spalvų jų kasdienybei. Parapijos namuose veikia ukrainiečių pagalbos centras, kur teikiami rūbai, maistas, hig...

Sutvirtinimas 2021-2022

Šv. Apaštalo Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) šv. Ap. Baltramiejaus atlaidai šv. Mišios 10.00 ir 11.30 val.

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Naujienos

[ Visi ]

Moralės teologija – pašaukimas, į kurį esame kviečiami atsiliepti

Pradėti pokalbį norėtųsi nuo pačios moralės teologijos apibrėžimo. Anksčiau buvo manoma, kad moralinė teologija su savo aiškiais, griežta logika paremtais principais gali duoti atsakymus...

Fotoreportažas apie bažnyčios remontą. Atnaujinta 04.01 d.

Atnaujintas altorius Atnaujintos altoriaus grindys   Atnaujinamos grindys Atnaujintos sienos Atnaujinti vitražai Atnaujinami skliautai Apdailos ir remonto darbai

Dėl Vėlinių aštuondienio visuotinių atlaidų

Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas

Spalio 25 d. 10 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus garbės pilietis, kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas Julius Sasnauskas. Garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 1996-ųjų. Vilniaus miesto Garbės p...

Skaitiniai

[ Visi ]

6 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 15, 1–2. 22–29) Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. Kilo nesutarimų ir ...

5 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 14, 21b–27) Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išsaugoti tikėjimą, per daugelį vargų mes ...

IV VELYKŲ SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Apd 13, 14. 43–52) Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją. Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų...

III VELYKŲ SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Apd 5, 27–32. 40b–41) Vyriausiasis kunigas metė apaštalams kaltinimą: „Mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar norite ...

Sutvirtinimo Sakramentas

[ Visi ]

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 1 pamoka

Pradedame pasiruošimą (pirma pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 2 pamoka

Pradedame pasiruošimą (antra pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso 1...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 3 pamoka

Pradedame pasiruošimą (trečia pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (viso...

Paskaitos sutvirtinamiesiems. 4 pamoka

Pradedame pasiruošimą (ketvirta pamoka) Sutvirtinimo Sakramentui… Kiekvieną savaitę jūs gausite reikalingą medžiagą, kuri padės jums geriau suprasti pateiktas temas ir žingsnis po žingsnio (vis...