VAIKŲ (9–14 m.) rengimas sakramentams 2019 − 2020 m. m.

VAIKAI (9–14 m.), norintieji priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jei reikia – ir Krikštą), turi užsiregistruoti, lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir sekmadienio Šv. Mišias.

Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir tęsis iki 2020 m. gegužės pabaigos (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę).

Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Šv. Mišių aukoje, Adventui ir Gavėniai skirtuose susitikimuose šeimoms, buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą.

REGISTRACIJA (dokumentai priimami) nuo rugsėjo 20 iki spalio 20 d. – pildoma registracijos ANKETA ir kartu su KRIKŠTO pažymėjimo kopija pristatoma į zakristiją.

PIRMASIS SUSITIKIMAS su vaikais, tėveliais (globėjais) prasidės Šv. Mišiomis 2019 m. spalio 13 d. 10 val. Po jų parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).

REGISTRACIJOS ANKETA