Pamaldų tvarka Velykų laikotarpiu (transliacija Facebooke)

Didįjį ketvirtadienį (balandžio 9 d.)
Pamaldų transliacija 18.30  val.
Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos be žmonių.


Didįjį penktadienį (balandžio 10 d.) Kristaus kančios pamaldos.
Pamaldų transliacija 18.30  val.
Ypatinga visuotinė malda už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus ir tuos, kurie yra sutrikę šios pandemijos akivaizdoje. Pamaldos be žmonių.


Velyknaktis (balandžio 11 d.)
Pamaldų transliacija 18.30 val.
pandemijos sąlygomis švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose, žmonėms nedalyvaujant.


Velykų rytas (balandžio 12 d.) Velykų rytą 8 val. skambės bažnyčių varpai.
šv. Mišios bus aukojamos žmonėms nedalyvaujant.
Pamaldų transliacija 8.00  val.
Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose naudodamiesi komunikacijos priemonėmis – Mišios bus transliuojamos per radiją, televiziją ar internetą iš Vatikano, vyskupijų katedrų ar parapijų.


II-oji Velykų diena (balandžio 13d.)
Pamaldų transliacija 10.00  val.


Norintiems paaukoti: sąsk. Nr. LT07 7300 0100 0222 4140

 

Klebonas Medardas, tel. 8 675 35006; el. paštas: medardasc@yahoo.de