Laukiame atvykstant!

Kovo 9 d. mus visus pasiekė džiugi žinia – š.m. rugsėjo 22-23 dienomis popiežius Pranciškus atvyks į Lietuvą. Šventasis Tėvas atsiliepė į mūsų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą atvykti į mūsų šalį, bet pirmiausia jis atvyksta susitikti ne su išrinktaisiais, bet su visais tikinčiaisiais. Šio ganytojiško popiežiaus vizito šūkis: „Kristus Jėzus – mūsų Viltis!“. Ir tai yra atsakas į mūsų visuomenės šiandienos nuotaikas, dažnai nevilties persmelktą žmonių būtį. Tikimės, kad popiežiaus dėmesys Lietuvai ir visoms trims Baltijos šalims įkvėps vilties ir ryžto rūpintis vienas kitu, būti atsakingais vienas už kitą, kurti darnią visuomenę vienas dėl kito ir dėl… Kristaus.

Šis laikas iki Šventojo Tėvo vizito išties turi būti prasmingu – turime dvasiškai, ne tik išoriškai, ruoštis šiam susitikimui, melstis už popiežių ir savo tautą, apmąstyti ką reiškia, jog Jėzus Kristus yra mūsų Viltis. Bandysime kartu su visa parapija ruoštis šiam ypatingam įvykiui, o rugsėjo 23 d. kartu keliausime į Kauną, kur popiežius Pranciškus aukos Šventąsias Mišias. Tegu Viešpats Jėzus Kristus veda mus į šį susitikimą ir vis labiau tampa mūsų Viltimi kasdienybėje.