Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Gerbiami parapijiečiai,

Prieš dvejus metus (t. y. 2018 m.) buvo nuspręsta pakeisti presbiterijos langus, nes senieji langų rėmai sutrūnijo ir iškilo grėsmė vertingiems vitražams.

Pagaminti naujus langus, kad juose būtų galima įstatyti restauruotus vitražus, reikia 2500 Eurų.

Maloniai kviečius visus parapijiečius aukoti šio kilnaus tikslo įgyvendinimui.

Auką galite atnešti į zakristiją arba pervesti į parapijos sąskaitą: SWED bankas,

sąskaitos Nr. LT07 7300 0100 0222 4140

P.S. Aukų rinkimo akcijos pradžia rugpjūčio 1 d.