Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Mielieji,
Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia pradėjo skaičiuoti 111-tuosius metus. Tai šventovė, kurioje tuokėsi mūsų seneliai, buvo krikštijami mūsų tėvai, mes priėmėme Pirmąją Komuniją. Dabar ypatingai bažnyčios pastatui reikalingas remontas. Darbus planuojama pradėti spalio vidurį nuo presbiterijos lubų. Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus. Tai bus darbai Dievo garbei ir dovana ateinančioms kartoms.

-O kad visas procesas neprailgtų, paruošėme Jums „Lubų žemėlapį“. Kiekvienas aukotojas gali išsirinkti neužimtą plotelį ir Jūs tapsite pasirinkto plotelio tam tikru „šeimininku“. Užpildykime šį „Lubų žemėlapį“ kartu!
-Palikti auką ir išsirinkti plotelį galite užėję į zakristiją. Primename, kad aukos dydis nėra nustatytas.

Gerasis Dievas teatlygina visiems aukotojams.