V eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 58, 7–10)

Štai ką sako Viešpats:
„Dalykis su alkstančiu duona, priglobk pastogės neturintį vargšą, aprenk, pamatęs ką nuogą, ir nenusigręžk nuo savo tautiečio.
Tada tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa, tu pradėsi greitai sveikėti. Tavoji teisybė žengs tau iš priekio, o Viešpaties garbė palydės iš paskos.
Kai kreipsies, tai Viešpats tau atsilieps, kai šauksies, jis tars: „Aš čia!“
Kai tu savo tarpe pašalinsi priespaudą, skriaudos nedarysi, ko blogo nekalbėsi, paduosi alkstančiam duonos, pasotinsi vargetą, tai tavo šviesa užtekės tamsoje, tavoji naktis bus šviesi kaip diena“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 111, 4–9)

  1. Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj.
    Arba: Aleliuja.

Teisusis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybėj,
švelnus, gailestingas, teisingas.
Laimingas, kas kito gailis, paskolą duoda,
kas reikalus tvarko teisingai… – P.

Jam niekad netenka drebėti,
minimas teisuolio vardas per amžius.
Liūdna žinia jo negąsdins.
Širdis jo drąsi, nes Viešpačiu vilias. – P.

Širdis jo rami, nebijanti nieko.
Jis vargšams dovanas duoda, dalija,
jo teisingumas amžiais nežūsta.
Jo didybė skaidriai nušvinta. – P.

Antrasis skaitinys (1 Kor 2, 1–5)

Kai pas jus, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą.
Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas pasižymėjo ne įtikinančiais išminties žodžiais, o Dvasios ir Dievo galybės parodymu, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 8, 12b)

  1. Aleliuja. – Aš – pasaulio šviesa, – sako Viešpats. – Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 13–16)

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.
Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.