Susitaikymas

Dievo gailestingumo versmė

Sutaikinimo sakramentas reikalingas žmogui dėl jo silpnumo, sužeidimo gimtąja nuodėme. Per šį sakramentą gauname nuodėmių atleidimą ir vėl susivienijame su Bažnyčios bendruomene, nuo kurios mūsų nuodėmės (ypač sunkios) mus atskyrė.

Sąlygos ir vidinės nuostatos, būtinos šiam sakramentui priimti:

Nuoširdus troškimas susitaikyti su Dievu, o kartu su savimi ir kitais žmonėmis.

Sąžiningas Atgailos dalių atlikimas:

– Atsiminti savo nuodėmes – atvirai prisipažinti sau pačiam, kad esu nuodėmingas žmogus, ir atidžiai pažvelgti į savo gyvenimą, patikrinti savo sąžinę, kada nusidėjau prieš Dievą, kitus ir save patį. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į tas vietas, apie kurias norėtume kuo greičiau pamiršti ir negalvoti.

– Gailėtis dėl nuodėmių – ne tiek bijoti bausmės už savo padarytą blogį ar apsileidimus, kiek gailėtis, kad įskaudinam mylintį mus Asmenį – Dievą.

– Tvirtai pasiryžti nebenusidėti. Geriausia išrinkti vieną dalyką, kuriuo rimtai turėtume užsiimti. Jei norime, kad mums pavyktų, nesiimkime visko iškart.

– Atlikti išpažintį – tai atvirai, aiškiai ir nuoširdžiai garsiai išvardyti Dievo atstovui visas savo nuodėmes, pradedant nuo tų, kurias sunkiausia mums išpažinti, neslepiant nė vienos. Kai sąmoningai „užmirštame“ kokią nuodėmę pasakyti, vietoj nuodėmių atleidimo turėsime dar vieną nuodėmę – šventvagystę. Kai užmirštame nesąmoningai – Dievas, atsižvelgdamas į mūsų žmogišką silpnumą ir „sklerozę“ , jas atleidžia, jei nuoširdžiai pasiryžome išpažinti viską.

– Atsilyginti ir taisytis. Neužtenka vien prisipažinti nusikaltus. Kiekvienas iš mūsų norėtų, kad padarytą jam skriaudą skriaudėjas atlygintų ir daugiau nebeskriaustų, o ne tik atsiprašytų. Panašiai turi atrodyti ir mūsų reikalai su Dievu.

Dvasiniai Atgailos sakramento vaisiai:

  • Nuodėmių atleidimas.
  • Sutaikinimas su Dievu, kai sugrąžinama pašvenčiamoji malonė.
  • Sutaikinimas su Bažnyčia.
  • Už sunkiąsias nuodėmes gresiančios amžinosios bausmės atleidimas.
  • Sąžinės ramybė ir giedra bei dvasinė paguoda.
  • Suteikimas veikiamųjų malonių, padedančių nugalėti pagundas, vengti aplinkybių, stumiančių į nuodėmę.