Dėl pasiruošimo Sakramentų priėmimui kviečiame kreiptis į parapijos
kleboną kun. Algirdą Šimkų.

El. paštu: sodnelis@gmail.com arba tel. 8 652 94049.