Švendubrės koplyčia

Dzūkijos miško pakrašty, apsupta M. K. Čiurlionio apdainuotų pušaičių, stovi nedidelė Švendubrės koplytėlė. Kaip pridera, aptverta tvora, kuri apgobia ir kapinaites, jauki medžiu išmušta koplytėlė iškilo vietinių žmonių rūpesčiu. Ji pašventinta 2005 m. ir dabar čia kas sekmadienį šlovina Dievą vietos chorelis, o šv. Mišias aukoja Ratnyčios kunigai.