Parapijos kūrimasis

1650 metais Kazimieras Leonas Sapiega Ratnyčioje įrengė bažnyčią, kuri buvo Merkinės filija – bažnyčia, neturinti parapijos. 1676 metais Mykolas Pacas pastatęs dar vieną bažnyčią. Abi šios bažnyčios neišliko. 1762 metais vėl pastatyta medinė bažnyčia, kuri išsilaikė ilgai.

1910 metais kunigo Pranciškaus Bernoto rūpesčiu bei parapijiečių ir geradarių aukomis pastatyta erdvi lietuviško gotikos stiliaus mūro bažnyčia ir pavadinta Šv. apaštalo Baltramiejaus vardu. Ši bažnyčia veikė kaip savarankiška parapija su savo gyvenviečių cirkulu. Dabar Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus parapija jungia trylika kaimų ir du Druskininkų miesto mikrorajonus: Kalviškes ir Ratnyčią.