Ratnyčia

Šalia svarbaus strateginio kelio Merkinė–Gardinas ant vingrios Ratnyčios upės kranto įsikūrusi gyvenvietė Ratnyčia. Vietovardis rašytiniuose paminkluose pirmą kartą paminėtas 1589 metais.

Ratnyčią supa gražiai žaliuojantys pušynai su smėlio kalvelėmis, per kurias Nemuno link atkakliai braunasi upė Ratnyčia, žmonių meiliai vadinama Ratnyčėle. Visai čia pat Druskininkai.

Pastačius bažnyčią, Ratnyčia tampa bažnytkaimiu, parapijos traukos centru, kur kiekvieną sekmadienį plūsta būriai žmonių iš visų aplinkinių kaimų. Ratnyčioje vyko dideli kermošiai, nes krašto amatus ir prekybą valdė tuo metu čia gyvenanti gausi žydų bendruomenė. Didelės reikšmės kaimo vystymuisi turėjo tuometinis nuo Merkinės iki Pervalko dvaro einantis kelias, šalia kurio kūrėsi amatininkai, nulėmę krašto klestėjimą.

Vėliau sovietinės valdžios potvarkiu Ratnyčia tampa apylinkės centru. Augant ir plečiantis Druskininkų kurortui, Ratnyčia priskirta miesto teritorijai, o apylinkė iškelta į Viečiūnus. Ratnyčią prijungus prie miesto, kaime liko tik dvi sodybos. Vienoje iš jų įkurta etnografinė ,Storo Romo sodyba.