Jaskonys

Prie Ratnyčios upės tarpumiškėse išsibarsčiusios Jaskonių kaimo sodybos. Įdomu tai, kad rašytiniuose paminkluose pirmą kartą Jaskonys paminėti 1784 metais, o 1645 metais Pervalko dvaro raštuose ši vietovė minima Milucių, vėliau Milukų vardu.

Jaskonių kaimo sodybos susispietusios abipus per pievas tekančios nedidelės upelės Jaskutės. Manoma, kad LDK karys šlėkta Jacko arba jo vaikai pragyvenimui gavo žemės šalia Milukų ir ten apsigyveno. Jaskonys išliko, o Milukai išnyko, liko tik Milukiškių pievos.

Senasis kaimo kryžius – senojo Jaskonių kaimo pradžia. Sudegusio kluono, kuriame žuvo keli kovotojai už laisvę, vietoje pastatytas aštuonbriaunis šešių metrų aukščio ąžuolinis kryžius čia ir kitur žuvusiems kovotojams atminti. Jaskonyse dar išlikusios senos katalikiškos tradicijos: bendros gegužinės pamaldos ir gyvojo rožinio kalbėjimas.

Jaskonių kaimą išplečia naujai statomos sodybos bei šalia esančios sodų bendrijos.