Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčia

Teigiama, kad pirmąją Ratnyčios bažnyčią 1650 metais pastatė Kazimieras Leonas Sapiega. Manoma, kad prieš tai ratnyčėnai priklausė Pervalkui (atvykdavo kunigas iš Ožos). Per karą su rusais 1655 m. pirmoji Ratnyčios bažnyčia sudegė. Teigiama, kad 1676 metais Mykolas Pacas pastatęs naują bažnyčią. Merkinėje įsikūrusi jėzuitų misija aptarnavo ir Ratnyčią.

1762 m. pastatoma Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, globojama Merkinės jėzuitų, Merkinės parapijos filija.

1853 metais Ratnyčios bažnyčia aptarnauja Vilniaus ir Gardino gubernijų tikinčiuosius (Ratnyčėlės upelis skyrė dvi gubernijas).

Dabartinė bažnyčia pastatyta daugiau nei prieš 1910 m. vietoj senosios medinės bažnyčios, kuri iškelta į Kabelius ir šiandien kviečianti tikinčiuosius maldai.

Pirmasis naujos bažnyčios statybos iniciatorius – kun. Petras Prunskis. Jis su inžinieriumi V. Michnevičiumi pateikė prašymą, planą ir sąmatą naujos bažnyčios statybai. 1903 metais kun. J. Jankevičius surenka valdžios reikalaujamas lėšas. Tikslinamas ir keičiamas projektas (1000-čiui tikinčiųjų). 1905 m. kun. Pranas Bernota, tapęs Ratnyčios parapijos klebonu, pakartotinai kreipiasi dėl būtinumo statyti naują bažnyčią. 1906 m. leidimas duotas. Bažnyčia buvo statoma su dideliu parapijiečių entuziazmu: visus pagalbinius darbus dirbo parapijiečiai, už darbą buvo mokama tik meistrams. Kun. P. Bernota ieškojo galimybių gauti reikiamų lėšų, kreipėsi į JAV gyvenančius lietuvius, savo optimizmu ir pasiryžimu kėlė žmonių aktyvumą ir tikėjimą, puoselėjo lietuvybę.

1910 m. birželio 26 d. bažnyčia pašventinama Jėzaus Širdies ir (buvusiu) Šv. apaštalo  Baltramiejaus vardu.

Neogotikos stiliaus, stačiakampio plano dvibokštė Ratnyčios bažnyčia, per šimtmetį išgyvenusi mūsų protėvių vargą, skausmą, džiaugsmą, suteikusi jiems viltį ir tikėjimą, gyvendama dieviška šviesa kiekvienam čia atėjusiam lieka jauna ir lengva, tarsi virš miškų pakylėta… ir veržli.