Viena diena stovykloje

Ketvirtadienis, saulėta, vasariškai šilta diena…Po įprasto ryto grafiko, stovyklautojai „Džiugučiai“, pasitelkę techniką, važiuoja prie įspūdingos Dusios ežero. Netoli nuo sovietmečiu nugriautos koplyčios, ant kalnelio stovi įspūdinga koplyčia, šiandien vadinama Kryžių šventovė. Iš anksto sutarus su klebonu kanauninku Vytautu Prajara ir pasitelkus koplyčios zakristijoną Juozą, stovyklautojai sugužėjo į šventovę. Šv. Mišias aukojo specialiai dėl stovyklautojų pasiaukojęs ir iš Vilniaus atvažiavęs monsinjoras Žydrūnas Vabuolas. Po įžangos, skaitinį skaitė Urtė, psalmę Beatričė. Evangeliją paskelbė svečias, jis ir pamokslą pasakė. Visuotinę maldą perskaitė jaunieji stovyklautojai Jurgis ir Liepa. Giedojo visi, kurie tik galėtai tai daryti. Po Mišių – nuotrauka šviesiam prisiminimui. Padėkoję zakristijonui Juozui už galimybę melstis Kryžių šventovėje, stovyklautojai pasuko Dusios ežero link, ten buvo pietūs ir maudynės. Pasipliuškenę, sėdo į autobusą ir patraukė Metelių ežero link, o įkopę į apžvalgos bokšto, gėrėjosi nuostabiai vaizdais… Daugiau informacijos žiūrėkite nuotraukų galerijoje.