Vaikų stovykla

Rugpjūčio 2d. (sekmadienį) gausiai susirinkę parapijiečių 10 val. Mišiose meldėsi už parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ narius, kurie šiandien išvyksta į vasaros stovyklą. Stovyklautojai aktyviai dalyvavo liturgijoje: vieni skaitė šv. Rašto skaitinius, kiti giedojo psalmę, dar kiti visuotinę maldą, o svarbiausia grupelė buvo – atnašų nešėjai (ir netgi vežėjai). Pamaldoms pasibaigus visi nusifotografavo, ir buvo palydėti jaunimo choro savarankiškai giedama giesme…
Linkime gražių orų ir palankaus vėjo…