Šventė Jaskonyse

Spalio 18 d. saulėtą, bet vėjuotą sekmadienio rytą į 10 val. šv. Mišias rinkosi negausus parapijos aktyvas. Šį spalio sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje, diena skirta meldai už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose. 11 val. rožinio maldą kalbėjo senjorų (didysis) choras, o kitą sekmadienį pal. Jurgio Matulaičio draugijos maldos grupelė.

Jaskonys

Jaskonių kaimo bendruomenė šį sekmadienį paminėjo ypatingai. Dauguma tikinčiųjų susirinko prie naujo kryžiaus (senasis buvo pastatytas 1918 metais), Susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio: pirmąjį skaitinį skaitė Jaskonių bendruomenės pirmininkas Juozas Sadauskas, psalmę giedojo parapijos senjorų (didysis) choras, antrąjį skaitinį skaitė Juozas Kurlavičius, o bendruomenės maldą Zita…

Po šv. Mišių klebonas pašventino kryžių, o choras giedojo giesmę „Kryžiau šventas…“

šv. Mišių dalyviai buvo paraginti gausiau aukoti misijoms, nes surinktos aukos bus skiriamos Bažnyčiai pasaulyje, kad ji augtų ir stiprėtų.