Šventė atnaujintuose parapijos namuose

Šiandien, paskutinę vasario mėnesio 29-ąją dieną, Ratnyčios tikintieji kartu su atvykusiais buvusiais klebonais Almantu Kibirkštimi ir Žydrūnu Vabuolu šventė atnaujintų parapijos namų šventę. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo mons. Žydrūnas Vabuolas. Giedojo parapijos choras, o atnašas (žvakę, šv. Raštą, katekizmą, duonos kepalėlį ir atnašas Eucharistijos šventimui) nešė parapijos maldų grupelių ir VDC „Džiugučiai“ atstovai. Po šv. Mišių, prie parapijos namų durų susirinkę dalyviai pasveikino Vicemerą, Seniūną ir kleboną, kurie perkirpo juostelę. Visi buvo pakviesti į vidų klausytis meno atlikėjų, apžiūrėti atnaujintas erdves ir pasivaišinti padovanotais gardumynais bei skanumynais.

Širdingą AČIŪ tariame Druskininkų savivaldybės vadovams, Viečiūnų seniūnijos ir kitiems rėmėjams, kurių pastangomis šie namai įgavo naują vaizdą, kuriuose galės tęsti veiklą VDC „Džiugučiai“, maldos grupelės ir parapijos choristai.