Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas

Spalio 25 d. 10 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus garbės pilietis, kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas Julius Sasnauskas. Garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 1996-ųjų. Vilniaus miesto Garbės piliečiais išrinkti Ronaldas Reiganas, Jonas Boldvinas Hanibalsonas, Kazimieras Vasiliauskas, Mstislavas Rostropovičius, Dennisas Hasteras, Česlavas Milošas, Justinas Marcinkevičius, Zbignevas Bžezinskis, Jonas Kubilius, Algirdas Kaušpėdas, Tomas Venclova, Šimonas Peresas, Algirdas Mykolas Brazauskas, Algimantas Nasvytis, Samuelis Bakas, George’as Walkeris Bushas, o pernai garbės piliečiais tapo Viktoro ir Danguolės Butkų šeima.
10 val. šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas, kuris per pamokslą kvietė kiekvieną atsakyti sau ir kitiems – ką mums asmeniškai reiškia mylėti Dievą ir savo artimą kaip save patį?

Po Šv. Mišių parapijos klebonas padėkojo svečiui už gražias ir dvasingas šv. Mišias, primindamas, kad dar galima užrašyti mirusiųjų vardus, kurie bus paminėti per Vėlinių oktavą.

Spalio 31 d. (šeštadienį) Randamonių kaimo kapinėse 12 val. bus meldžiamasi už mirusius, o 13 val. Viečiūnų kaimo kapinėse bus pamaldos už to kaimo mirusius.

Lapkričio 1 d. (sekmadienį), po 11.30 val. šv. Mišių specialios pamaldos už šalia bažnyčios palaidotus mirusiuosius, ypatingai už šiose kapinėse palaidotus kunigus.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir kartu melstis už mirusius.