Sekmadienis Ratnyčioje

Kaip ir daugeliui pasaulio katalikų spalis – Misijų mėnuo. Prisimindami pareigą dalyvauti visuotinės Bažnyčios misijoje: malda ir gerais darbais prisidėti prie šio kilnaus tikslo, spalio 4 d. 10 val. šv. Mišiose parapijiečiai meldėsi minėtomis intencijomis, giedojo „Džiugučių“ choras. Po šv. Mišių parapijos jaunimas ir „Džiugučių“ aktyvas prie altoriaus atgabeno jų pačių padirbintą „obuolinį“ rožinį, kurį gražiai sudėliojo priešais altorių. Klebonui vadovaujant, o susirinkusiems atsiliepiant, į dangų kilo sutartinė rožinio malda.