Ruošiamės Šv. Velykoms…

Saulėtą kovo 17 d. šeštadienį, po rytinių Šv. Mišių, į mūsų bažnyčią sugužėjo talkininkai, kurie Šv. Velykų Iškilmėms ruošė mūsų bažnyčią – šlavė visus kampus, valė šviestuvus, įkopę į pačias aukštumas tvarkė visus Altorius. Prie moterų plušėjimo šia proga jau esame įpratę, tačiau džiugu buvo žvelgti į talkininkų gretose esančius vyrus, kurie rado laiko prisidėti prie šios tarnystės. Gera kuomet matai, kad šiems žmonėms bažnyčia nėra tik kartkartėm aplankomas pastatas, bet yra ir namai, kuriais rūpinamasi, kur įdedama savo rankų ir širdies. Tą paliudijo ir bendri pietūs, kuomet prie stalo kartu dėkojome Dievui už maistą ir vienas kitą, kuomet bendravome ir šildėmės ne tik arbata, bet ir širdies šiluma.

Popiet vyresnius talkininkus pakeitė vaikai, kurie neišsigandę oro žvarbumo, susirinko šveisti bažnyčios suolų. Bažnyčia buvo ne tik tvarkoma, bet jos skliautai aidėjo nuo džiaugsmingų ir žaismingų vaikų balsų.

Dėkojame jums visiems, brangieji, už jūsų tarnystę! Tegu Viešpats jus laimina ir saugo, tegu padeda mums visiems pajausti, kad Bažnyčia yra mūsų namai…