Pirmoji komunija

2019 birželio 2 d. Ratnyčios Šv. Ap. Baltramiejaus parapijos  vaikai iškilmingai priėmė Pirmąją Komuniją, kuriai ruošėsi jau nuo spalio pradžios.

Pradedant Rožančinės atlaidais vaikai ištvermingai dalyvavo Šv. Mišiose sekmadieniais bei lankė pamokėlę kas savaitę. Keletą kartų priėmė Atgailos Sakramentą, kad geriau paruoštų Jėzui buveinę savo širdyse.

Šventės dieną danguje švietė saulė, o vaikų akyse atsispindėjo dangus. Ir tai nenuostabu, kadangi į savo širdį jie priėmė viso pasaulio Viešpatį, kad nuo šios dienos dar giliau su juo draugautų ir plėstų Dangaus karalystę žemėje.