Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsdami Šv. apaštalo Baltramiejaus – parapijos Globėjo atlaidus, 10 val. šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris per pamokslą kvietė kiekvieną atsakyti sau ir kitiems – ką mums asmeniškai reiškia Jėzus?

Po Šv. Mišių parapijos geradariams, šviesuoliams ir aktyvistams klebonas įteikė padėkos raštus.

Vėliau visi dalyvavo procesijoje, kurioje buvo nešama atminimo lenta mūsų parapijoje dirbusiųjų klebonų atminimui. Ši lenta buvo pritvirtinta prie pastatyto ir pašventinto kryžiaus, kuris skirtas dabartinės bažnyčios 110-ioms pastatymo metinėms. Kryžiaus autorius Antanas Česnulis.