Pal. Jurgio Matulaičio  I-ojo laipsnio relikvija bažnyčioje

Paprastai Dievas duoda mums tik supratimą, ko Bažnyčiai reikia, o jau mes patys turime stengtis su Dievo padėjimu tuos reikalus atlikti. Pal. J. Matulaitis

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis – pirmasis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis. Popiežius Jonas Paulius II paskelbdamas  palaimintuoju, pavadino jį „žmogumi pagal Dievo širdį“. Daugelis gerai žinome, kad palaimintojo žemiškieji palaikai ilsisi Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos koplyčioje. Ten kasmet švenčiama jo gimimo dangui diena –sausio 27-oji, liepos mėnesį visą savaitę – beatifikacijos metinės. Į jas suplaukia būriai piligrimų iš Lietuvos ir Lenkijos. Tikintieji, patraukti jo gyvenimo pavyzdžio ir Dievo malonių, gautų jo užtarimu, padovanoję daug padėkos votų, kurie yra prisegti bazilikos koplyčioje. Yra užrašytų gausių įvairių liudijimų, padėkų, kurias žmonės patyrė per palaimintojo užtarimą ligos atveju ir meldžiantis maldos devindienius už ligonius. Tačiau nėra nei vieno ligos atvejo, kuris būtų patvirtintas stebuklingu išgijimu.

Mūsų parapijos matulaitiečiai taip pat ne vienas gali pasidalinti, kaip jų tikėjimas leido patirti per pal. J. Matulaičio užtarimą Dievo suteiktų gausių dvasinių malonių. Mes, tikintieji, labai trokštame, kad palaimintasis būtų paskelbtas šventuoju, o tam reikalingas stebuklas, kurį patvirtintų Vatikanas. Įrodymas, kad žmogus pasveiko mediciniškai nepaaiškinamu būdu.

Mūsų parapijai teko laimė gauti pal. Jurgio Matulaičio  I-ojo laipsnio relikviją. Ši relikvija – tai kraujo dalelė, išlikusi vyskupo marškinių audinyje. Ji buvo atvežta ses. Viktorijos Plečkaitytės MVS 2019 05 25, minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyriaus veiklos 10-metį. Relikvija, įdėta į relikvijorių, kuris yra kryžiaus formos su vyskupo lazda. Turint omenyje, kad J. Matulaitis (1918–1925 m.) buvo Vilniaus vyskupu ir Ratnyčios (Rotnyčios) bažnyčia priklausė kaip tik šiai vyskupijai, tikėtina, jog jis lankėsi šioje šventovėje. O dabar  jau kitu būdu vėl jis yra su mumis ir žvelgia iš dangaus aukštybių.  Relikvijorius yra pastatytas patogioje vietoje, šoniniame bažnyčios altoriuje, prie palaimintojo J. Matulaičio paveikslo.

Taigi, visi turime galimybę melsti palaimintojo Jurgio užtarimo. Čia pacituosiu arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodžius: „Prisilietimas prie  matomos tikrovės – relikvijos – ar buvimas šalia jos pažadina žmogaus tikėjimą. Gydo tikėjimas, o ne pati relikvija. Šv.Tomas Akvinietis įspėjo, kad ne relikvija gydo ar daro stebuklus, o tikėjimas.“ Auginkime tikėjimą ir melskime gausių Dievo malonių sau, parapijai, Lietuvai, pasauliui. Melskime, kad Dievas atsiųstų stebuklą ir palaimintasis altorių garbės kuo greičiau susilauktų.