Moralės teologija – pašaukimas, į kurį esame kviečiami atsiliepti

Pradėti pokalbį norėtųsi nuo pačios moralės teologijos apibrėžimo. Anksčiau buvo manoma, kad moralinė teologija su savo aiškiais, griežta logika paremtais principais gali duoti atsakymus į bet kokius moralei iškylančius klausimus. Koks šiandien yra klasikinės moralinės teologijos, paremtos ydų ir dorybių katalogu ir žmogaus veiksmo atsakomingumo tyrimu bei panašiais dalykais, statusas? Ar ji dar tebeegzistuoja realiame Bažnyčios gyvenime?

Daugiau skaitykite prof. dr. Vido Balčiaus straipsnį spausdami čia