Maldos už vaikus grupės 10-metis

Šeštadienį, į šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią sugužėjo maldos už vaikus grupės nariai, jų maldų rėmėjai. Šv. apaštalo Jokūbo šventėje, minint šios maldos grupės įsikūrimo 10-ąsias metines, 12 val. šv. Mišias aukojo svečias kunigas Renaldas Kučko. Po Evangelijos, svečias pasakė turiningą ir prasmingą pamokslą. šv. Mišių metu vargonais grojo ir giesmes giedojo vargonininkė Rita, jai pritarė visi maldininkai. Po pamaldų visa maldininkų grupė įsiamžino ir prisiglaudė atnaujintuose parapijos namuose, kur buvo vaišės ir pasidalinimas gražiais prisiminimais…