Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė

Gegužės 24d. (sekmadienį) buvo ne tik Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė, bet ir rezidento Stepono Tunaičio kunigystės 50-metis. Dėl karantino apribojimų šventė buvo kukli, bet maldinga ir jauki. Jubiliato 10 val. aukojamose šv. Mišiose dalyvavo kur kas skaitlingesnis tikinčiųjų būrys nei įprasta. Po pamaldų jubiliatą sveikino seniūnas Alvydas Varanis, VDC „Džiugučiai“, maldos už kunigus grupelė, pal. J. Matulaičio draugijos nariai, parapijos choristai, kiti norintys asmenys. Klebonas perskaitė ir paties Vilniaus arkivyskupo G. Grušo sveikinimą.
Ilgiausių metų darbuojantis Katalikų Bažnyčioje.