Vaikų dienos centras „Džiugučiai“

 

DIEVO ŽODIS:

Jėzui atnešdavo kūdikių, kad jis juos paliestų. Tatai matydami, mokiniai ėmė bartis.  O Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.  Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją!“

(Lk 18, 15–17)

MES TIKIME, NES…

Mes tikime, nes tikėjimas mus moko ir auklėja. Tikėdami mokomės klausytis,suprasti, atleisti, duoti.

Džiugučiai

 

Mūsų misija

Teikiant socialines bei ugdymo paslaugas, sudaryti sąlygas Druskininkų (Ratnyčios)  šv.apaštalo  Baltramiejaus parapijos socialinės rizikos, nepasiturinčių šeimų ir kitų bendruomenės vaikų  pagrindinių poreikių patenkinimui, bendražmogiškų vertybių ugdymui; stiprinti tėvų ir vaikų teisingą socializaciją, į pagalbos procesą įtraukiant kitas vaiko gerove besirūpinančias institucijas ir vietos bendruomenę.

 

Istorija

Nuo 2009 m. atėjus naujam klebonui kun. Ž. Kuzinui į Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus parapiją, karitatyvinė ir socialinė veikla ženkliai pasistūmėjo į priekį. Nuo 2012 m. pradėta aktyviai veikti   „Maisto banko“  veikloje. Šios veiklos metu pastebėta, kad parapijoje yra daug vaikų, kuriems trūksta bendravimo, dienos užimtumo, tėvų dėmesio ir meilės, todėl buvo nuspręsta įkurti vaikų dienos centrą. 2014 m. kovo 29 d.  mūsų parapijoje savo veiklą pradėjo „Džiugių vaikų draugija“, kurie vėliau pasikeitė ir tapo tiesiog   „Džiugučiais“. Buvo kviečiami visi norintys parapijos vaikai, nežiūrint į jų socialinę padėtį. Pačiame pirmajame susitikime sugužėjo 29 vaikai. Susitikimai vyksta kiekvieną šeštadienį, o vasaros metu ir dažniau. Šiame centre vaikams organizuojamos įvairios išvykos, stovyklos, turistiniai žygiai. Taip pat vaikai mokomi įvairių darbelių, rankdarbių. Organizuojami susitikimai su įžymiais žmonėmis. Dalyvaujame Šv. Mišiose ir Adoracijoje.  Lanko gitaros pamokas. Kartu švenčia gimtadienius. Šv. Kalėdas, Užgavėnes, Šv. Velykas ir kitas šventes. Be viso to, vaikai mokomi namų ruošos darbų, būti draugiški ir paslaugūs vieni kitiems, mandagumo ir pagarbos šalia esantiems.

Ką veikiame

– Laisvalaikio užimtumo organizavimas – būreliai;

– Renginių bei išvykų organizavimas;

– Krikščioniškų vertybių ugdymas.

 

Susitikimai vyksta

Dienos centras veikia:

II -V nuo 14.00 iki 19.00

VI  nuo  15.00 iki 19.00

 

Grupelės atsakingosios

Edita Remeikienė, tel: +3706 615 13461

Aksana Šematovičienė, tel: +3706 867 3879