Vargonininkai

Rita Paliaukienė – Gimiau Leipalingio parapijoje, vaikščiojau į bažnyčią beveik kasdien, net kai nereikėjo, grojau vargonais, galima sakyti, ten užaugau. Ištekėjau už vargonininko. Prasidėjus Atgimimui baigiau katechetų kursus, dirbau tikybos mokytoja 3-ojoje vidurinėje mokykloje. Įsitraukiau į Druskininkų „Caritą“, 2005 m. buvau jo vadovė. Paskui įsidarbinau migracijos tarnyboje.Giedu Sumos chore, groju vargonais, dalyvauju Šventojo Rašto grupelėje.