Sutvirtinimo grupelė

 

DIEVO ŽODIS:

Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus.  Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.

(1 Kor 12, 12–13)

AŠ TIKIU, NES…

Jis nė akimirkai nepalieka mūsų vienų.

 

Rengimas sutvirtinimui

Lygiai taip, kaip Krikštas, Sutvirtinimo sakramentas įspaudžia neišdildomą žymę žmogaus dvasiniame gyvenime. Katekizme rašoma, kad „Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą“ (KBK 1285). Šventosios Dvasios veikimu dar stipriau su Bažnyčia sujungtas žmogus įsipareigoja savo pavyzdžiu būti Kristaus meilės liudytoju.

Ruoštis ir priimti Sutvirtinimo sakramentą gali visi sąmoningo arba brandaus amžiaus jaunuoliai (nuo 15 m). Turintys troškimą priimti šį sakramentą, turi tinkamai tam pasiruoši dalyvaudami parapijos rengiamoje Sutvirtinimo katechezėje, kurios trukmė yra vieneri mokslo metai. Pagrindiniu katechezės tikslu tampa pasėti meilės ir ištikimybės Bažnyčiai sėklą, kas atvertų galimybes bei pažadintų troškimą asmeninio santykio su Kristumi siekimui. Kaip pagalba rengiantis Sutvirtinimo sakramentui, mūsų parapijoje pamažu tradicija tampa „Alfa“ kurso organizavimas. Evangelizacinio kurso metu pirmiausiai yra susipažindinama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis, tuo kviečiant asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dėl savo paprastumo ir medžiagos aiškumo „Alfa“ yra lengvai pritaikomas pagal jaunuolių „klimatą“ įvairiose vietose, reikalingas tik noras geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

„Druskų“ klubas, kurio metu yra organizuojamas pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui, savo veiklą pradėjo po 2014 metų Druskininkuose įvykusio krikščioniškos muzikos festivalio SIELOS, kuomet užgimė troškimas tokių, kaip šis renginių savo mieste organizuoti daugiau.

Šiuo metu mūsų bendruomenę sudaro 60 jaunuolių nusprendusių ruoštis Sutvirtinimo sakramentui ir 15 savanorių, kurie su meile aukoja savo laiką atsiliepdami į Kristaus kvietimą kartu daryti gerą. Kartu su sutvirtinamaisiais susitinkame kiekvieną penktadienį nuo 16 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre. Savanorių pasiruošimas vyksta kiekvieną trečiadienį 19.30 val. klebonijoje.