Rožinio maldos grupelė

 

DIEVO ŽODIS:

Visuomet džiaukitės,  be paliovos melskitės!  Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Negesinkite dvasios! Neniekinkite pranašavimų! Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite! Susilaikykite nuo visokio blogio!

 

(1 Tes 5, 16–22)

MES TIKIME, NES…

Rožinio malda gali tapti mūsų tikėjimo augimo ir tobulėjimo keliu. Rožinis yra Kristaus gyvenimo, mirties ir Jo prisikėlimo bei pašlovinimo kelias.

Rožinio maldos grupelė

Mūsų misija

Kad malda iš naujo atrastų kiekvieno krikščionio širdį bendruomenėje.

Istorija

Mes, kelios moterys, bažnyčioje kalbėti Rožinį pradėjome parapijoje klebonaujant kun. Antanui Andriuškevičiui. Rožinio malda jau nuo senelių laikų buvo pagrindinė kasdieninė malda, kuri į mūsų širdis įaugo. Ji tokia paprasta ir tokia svarbi mūsų, krikščionių, gyvenime.

Ką veikiame

Dabar Rožinį ir toliau savo šventovėje kalbame apie 10 moterų. Šv. Jono Pauliaus II mintys apie Rožinį: „O Rožini, palaimintas Marijos, švelnioji grandine, jungianti mus su Dievu, meilės ryšy, vienijantis mus!“

Susitikimai vyksta

Kalbame Rožinį prieš kiekvienas šv. Mišias bažnyčioje.

Grupelės atsakingoji

Danutė Pūtienė, tel: +370 313 54479