Pirmosios Komunijos grupelės

 

DIEVO ŽODIS:

Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne?  Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona.

(1 Kor 10,16–17)

AŠ TIKIU, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje…

 

Pirmosios Komunijos grupelės

Mūsų parapijoje Pirmajai šv. Komunijai ruošiami vaikai, sulaukę 10 metų arba einantys į ketvirtą klasę ir vyresni. Ruošimasis vyksta nuo spalio iki gegužės mėnesio. Vaikai įrašomi į grupes, kai tėveliai užpildo Vaiko, besiruošiančio Pirmajai Šv. Komunijai, anketą. Ruošiantis Pirmajai šv. Komunijai privaloma mokykloje lankyti tikybos pamokas. Parapijos namuose katechezės pamokėlės vyksta darbo dienomis 15.00 arba 15.30 val., pamokėlių trukmė 45 min. Kai vaikai ruošiasi Pirmajai šv. Komunijai, pamokėles privaloma lankyti ir jų tėveliams, jos vyksta atskirai susitartu laiku. Kiekvieno kataliko pareiga yra dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose. Tai ypač svarbu vaikams, besiruošiantiems Pirmajai šv. Komunijai, ir jų šeimoms. Mokymosi pabaigoje vyksta kiekvieno vaiko asmeninis pokalbis su kunigu, įvertinant žinias ir pasirengimą priimti Švč. Sakramentą. Pirmosios šv. Išpažinties tinkamai pasirengę vaikai prieina per gavėnią.

Jeigu norite, kad Jūsų vaikas priimtų Pirmąją Komuniją, kreipkitės į parapijos kunigą (vaikai registruojami zakristijoje rugsėjo mėnesį) arba s. Vilmą 8 687 50301. Ketvirtokams ,,Saulės“ ir Viečiūnų mokyklose rugsėjo mėn. išdalinamos anketos. Jei tėveliai nori, kad vaikas priimtų Pirmąją Komuniją, reikia užpildyti anketą ir grąžinti. Vėliau tėveliai turi ateiti į susirinkimą Ratnyčios bažnyčioje (katechetinių metų pradžią) nurodytu laiku.