Parapijos Caritas

 

 

DIEVO ŽODIS:

Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa. Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus  sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.

 

 (Apd 4, 32–34)

MES TIKIME, NES…

tikėjimas duoda jėgos, kantrybės, suteikia džiaugsmo bei vilties sunkiose gyvenimo situacijose.

Parapijos Caritas

Mūsų misija

Vienyti savanorius Bažnyčios socialinei ir karitatyvinei veiklai.

Istorija

Parapijos „Caritas“ pradėjo savo veiklą 2010 m. balandžio 4 dieną.

Ką veikiame

Vykdome karikatyvinę ir socialinę veiklą: daliname drabužius, padedame vienišiems, nepriteklių patiriantiems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms. „Caritas“ nuo 2013 metų pradėjo dirbti su IKI parduotuvės tinklu, kur kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį yra imami vienadieniai maisto produktai, kurie parapijos namuose išdalinami vargstantiems. Aptarnaujame daugiau kaip 100 žmonių. „Caritas“ 2014 m. kovo 29 dieną įkūrė Vaikų dienos centriuką „Džiugučiai“, kuris sėkmingai plečia savo veiklą. Parapijos „Carite“ darbuojasi savanoriai, kurie kiekvienais metais dalyvauja Maisto banko rengiamoje akcijoje. Surinkti produktai yra išdalinami parapijos daugiavaikėms šeimoms, vienišiems žmonėms, socialiai remtinoms šeimoms.

Susitikimai vyksta

Savanoriai renkasi kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 11.00 val.

Grupelės atsakingoji

Edita Remeikienė, tel: +370 615 13461