Maldos už kunigus grupė

 

DIEVO ŽODIS:

Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami;  melskitės taip pat ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš kalinamas,  kad sugebėčiau ją atskleisti taip, kaip privalau ją išsakyti.

(Kol 4, 2–4)

MES TIKIME, NES…

tikėjo mūsų protėviai ir tėvai, gyvename Marijos žemėje.

Maldos už kunigus grupė

Mūsų misija

Malda už kunigus.

Istorija

Apie 2005 metus susipažinau su sese Maryte Medišauskaite, kai atvyko gydytis į ,,Eglės“ sanatoriją. Ji buvo silpna, po operacijos. Todėl s. Dorotėja prašė Kazlauskų šeimą ir mane pagloboti. Vėliau dvi vasaras per savas atostogas, kai bastydavausi po užsienio šalis, ypač neprognozuojamos Rusijos Maskvą, Riazanės ir Kalugos sritis, eidama K. Paustovskio, M. Cvetajevos ir S. Jesenino literatūrinėmis vietomis, sesė Marytė gyveno mano bute. Ji kaip niekas kitas pasaulyje meldėsi už mane, kad tik laimingai iš kelionių sugrįžčiau…

Kai 2010 metais sesė atvyko darbuotis į Ratnyčios parapiją, ją gerai pažinojau. Bažnyčioje buvo paskelbta, kad turėtų pradėti veiklą maldos už kunigus grupė. S. Marytei pasiūliau atvykti pas mane, kur bandysiu surinkti kaimynes iš įvairių laiptinių ir namų. 2010 metų lapkričio 18 dieną 7 moterys daugiausia iš Veisiejų 45 namo į mano butą susirinko. S. Marytė paskelbė, kad 2011 m. sausio 6 d. atvyktume į parapijos namus. Labai jaudinomės, kad tomis dienomis nemirtų garsi liaudies dainų atlikėja, kurios gyvybė užgeso sausio 7 dieną. Ji, be abejo, jau sunkiai pati maldas kalbėjo, bet dėl dainininkės mirties keletas moterų nebūtų atėję į pirmąjį susitikimą parapijos namuose. Čia atvykome 7 druskininkietės ir apie 10 matulaitiečių, kurios mus ir tada, ir dabar labai draugiškai pasitinka ir paprotina, kaip geriau grupelės veiklą vystyti. J. Matulaičio draugijos vadovė A. Grėbliūnienė mus tiesiog globoja.

Klebonas Ž. Kuzinas, domėdamasis mūsų motyvacija, klausinėjo kiekvieną, kas paskatino atvykti į maldos už kunigus grupės pirmą susitikimą. Išskyrus Ireną Liaukevičiūtę, visos teigė, jog jas ,,suagitavusi“ Eugenija, kuri tikėjo, jog tuo jos ,,misija“ ir baigta. Deja, deja…

Mūsų grupelė vis augo. Prisikalbinau į ją Eufraziną Skilinskienę ir Marytę Lynikaitę, kuri, visų dideliam skausmui, vienintelė iš narių, iškeliavo amžinybėn 2013 m. kovo 12 dieną. Didelis atradimas buvo Danutė ir Alvydas Lukoševičiai, auginantys šeimoje tris sūnus, iš kurių vienas – kunigas. Jie į Ratnyčios parapijos namus mums kas mėnesį atveža po tris moteris.

2012 metais lapkričio 8 dieną atsisveikinome su s. Maryte, turinčia didelę gyvenimo patirtį, giliai suvokiančią Šventojo Rašto išmintį, prasmę. Tų pačių metų gruodžio 6 dieną maldos už kunigus grupelei pradėjo vadovauti s. Vilma.

Visų dideliam džiaugsmui dabar meldžiasi už kunigus 29 nariai. Deja, didėja skaičius tų, kurios negali atvykti į parapijos namus, todėl siunčia Dievui maldas už dvasininkiją savuose būstuose.

Ką veikiame

Asmeninė malda už kunigus. Kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį 16.30 renkamės parapijos namuose maldai su Šventuoju Raštu, 17.30 bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija, meldžiamės rožinį. Po šv. Mišių džiaugiamės agape parapijos namuose. Tvarkome parapijos kunigų kapus.

Susitikimai vyksta

Kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį 16.30 renkamės Ratnyčios parapijos namuose.

Grupelės atsakingosios

Eugenija Sidaravičiūtė, tel: +370 602 11576