Skaitovai

Mūsų misija

Skaityti Šventojo Rašto skaitinius per Šv. Mišias.

 

Istorija

Siekiant, kad bažnyčios liturgijoje Šv. Raštas būtų tikėjimo pagrindas Dievo žodžio klausytojams, stengiamasi Šv. Rašto skaitinių tekstus skaityti tik atidžiai pasiruošus, kad būtų gerai suprantami kiekvienam Bažnyčios lankytojui. Tuo tikslu klebonas Žydrius Kuzinas pakvietė keletą parapijiečių pabandyti skaityti Dievo žodžio skaitinius. Netrukus buvo įkurta Dievo žodžio skaitovų grupelė.

 

Ką veikiame

Šv. Mišių Žodžio liturgijoje skaito susirinkusiai bendruomenei Šventojo Rašto skaitinius. Bažnyčios liturgijoje Šv. Raštas yra tikėjimo pagrindas Dievo žodžio klausytojams, todėl skaitinių tekstai skaitomi tik atidžiai pasiruošus, kad būtų aiškiai suprantami kiekvienam Bažnyčios lankytojui.

 

Susitikimai vyksta

Pagal susitarimą parapijos namuose arba klebonijoje.

 

Grupelės atsakingasis

Tomas Janavičius, tel: +3706 561 2487