Patarnautojai

Mūsų misija

Tobulinti patarnavimo įgūdžius, užsiimti naudinga veikla ir gilinti tikėjimo žinias.

Ką veikiame

Per šiuos gyvavimo metus patarnautojai stengėsi įsijungti į įvairią veiklą. Dvejus metus iš eilės per adventą jie kepė įvairiausius kepinius. Juos dalindami jie rinko aukas, o už jas pirko žaislus, kuriuos padovanojo nepasiturinčių šeimų vaikams. Verbų sekmadieniais parapijiečiai galėdavo pasidžiaugti patarnautojų gamintomis verbomis. Taip pat kiekvieną vasarą visi dalyvauja patarnautojų stovyklose, žygiuose ir išvykose.

Susitikimai vyksta

Susitikimai vyksta pagal skelbimą.

Grupelės atsakingasis

Marius Dovidauskas, tel: +3706 922 6641