Adorantės

Mūsų misija

Garbinti, dievinti. Atlaidų metu, per sumos šv. Mišias.

Istorija

Šventasis Raštas kviečia Dievą garbinti, skonėtis Jo Žodžiu ir nuolat patirti Jį savo gyvenime. Paprastai skatinamos savo artimųjų mergaitės ateina būti arti Jėzaus, adoruoti Jį, procesijų metu berti gėles. Šiek tiek vyresnes suburia ruošimasis I šv. Komunijai, kai Jėzus pamažu tampa jų draugu. Mergaitės tarpusavyje dalinasi maldos patirtimi ir draugyste.

Ką veikiame

Atlaidų metu dalyvaujame Šv. Sakramento procesijoje.