Jaunimo choras

Mūsų misija

Šlovinti Viešpatį nuostabiomis giesmėmis!

Istorija

Jaunimo chorelis parapijoje atsirado kunigo Žydriaus Kuzino iniciatyva. Jis pakvietė moksleives Neringą ir Astą į dainų ir giesmių stovyklą, po kurios paskatino jaunimo chorelį kurti savo parapijoje. Šią idėją palaikė ir tuo metu „Alfa“ kursą lankę kiti mūsų parapijos jaunimo nariai. Taigi susibūrėme ir pirmus trejus metus choreliui vadovavo Tomas Bernatavičius bei Asta Galbogytė. Vėliau daliai jaunimo narių išvykus į kitus miestus studijuoti, paskutinius dvejus metus chorelį palydi Asta Galbogytė, o giesmėmis Viešpatį šlovina maždaug dešimties žmonių chorelis.

Ką veikiame

šv. Mišiose giedame sekmadieniais 10 val.

Susitikimai vyksta

Pagal susitarimą.

Grupelės atsakingoji

Rita Paliaukienė tel: +370 656 94211