Su Šv.Kalėdom!

Su Šv.Kalėdom!

Mums gimė Išganytojas! Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus...
plačiau
No Image

Nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija

Nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija, vykstanti visoje Lietuvoje, lapkričio 8 d. (trečiadienį) vėl vyks mūsų bažnyčioje. Kviečiame kartu adoruoti nuo 8 iki 20 val. ir Dievo Artumoje melsti sau ir visam pasauliui reikalingų malonių. Parapijos maldo...
plačiau
Šventųjų Mišių ir Vėlinių procesijų laikas

Šventųjų Mišių ir Vėlinių procesijų laikas

Lapkričio 1 – 8 dienomis kviečiame visus kartu melstis už mūsų mirusius artimuosius. Prašykime jiems Dievo Gailestingumo ir Viešpaties Veido regėjimo Amžinybėje. Čia galite susipažinti su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje.
plačiau