Pamaldų tvarka Velykų laikotarpiu (transliacija Facebooke)

Pamaldų tvarka Velykų laikotarpiu (transliacija Facebooke)

Didįjį ketvirtadienį (balandžio 9 d.) Pamaldų transliacija 18.30  val. Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos be žmonių. Didįjį penktadienį (balandžio 10 d.) Kristaus kančios pamaldos. Pamaldų transliacija 18.30  val. Ypatinga visuotinė malda už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus ir tuos, kurie yra...
plačiau
Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijose

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijose

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso Mieli broliai ir seserys, Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir...
plačiau
Kovo 8 d. Šv. Mišias aukos kunigas JULIUS SASNAUSKAS

Kovo 8 d. Šv. Mišias aukos kunigas JULIUS SASNAUSKAS

Kovo 8 d. Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos bažnyčioje 10 val. Šv. Mišias aukos kunigas, poetas, rašytojas JULIUS SASNAUSKAS.
plačiau
Kviečiame aukoti presbiterijos langų gamybai ir vitražų atnaujinimui

Kviečiame aukoti presbiterijos langų gamybai ir vitražų atnaujinimui

Kviečiame aukoti presbiterijos langų gamybai ir vitražų atnaujinimui. Reikalinga suma – 7250 €.
plačiau
Sausio 12 d. Šv. Mišias aukos kunigas JULIUS SASNAUSKAS

Sausio 12 d. Šv. Mišias aukos kunigas JULIUS SASNAUSKAS

Sausio 12 d. (sekmadienį) 10 val. šv. Mišias aukos ir pamokslą pasakys kunigas JULIUS SASNAUSKAS OFM.
plačiau
Gražių, prasmingų ir palaimingų šv. Kalėdų…

Gražių, prasmingų ir palaimingų šv. Kalėdų…

Gerbiamieji, Dievo meilė ir gailestingumas, kasmet įsikūnydami Kūdikyje, atskleidžia mums gyvo tikėjimo slėpinį, prakalbina mūsų širdis savuoju gerumu, kviečia ir mus atsigręžti vieni į kitus, atleisti nuoskaudas ar įžeidimus ir atpažinti Die...
plačiau
Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių pamaldų tvarka

Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių pamaldų tvarka

Pradėjome švęsti Adventą — džiaugsmingo laukimo, budėjimo, atsinaujinimo dienas. Pašventintų kalėdaičių galite įsigyti bažnyčioje zakristijoje. Šiokiadieniais: 17.00 – 18.00 val.; šeštadieniais: 9.00 – 11.00 val. Sekmadieniais: 9.00 – ...
plačiau
Kviečiame registruotis Sutvirtinimo Sakramentui

Kviečiame registruotis Sutvirtinimo Sakramentui

Pasikeitus aplinkybėms, kviečiame registruotis į pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui pamokėles. Registruodamiesi užpildykite šią anketą ir spauskite mygtuką Pateikti. Įkeliama…
plačiau
ŠVENTŲJŲ MIŠIŲ IR VĖLINIŲ PROCESIJŲ LAIKAS PER VĖLINIŲ AŠTUONDIENĮ

ŠVENTŲJŲ MIŠIŲ IR VĖLINIŲ PROCESIJŲ LAIKAS PER VĖLINIŲ AŠTUONDIENĮ

Lapkričio 1 d. (penktadienis): Visų Šventųjų diena 8.30 val.      Visų Šventųjų Šventosios Mišios (Švendubrėje) Jūsų intencijomis                      Po Šv. Mišių – Vėlinių procesija Švendubrės kapinėse 10.00 va...
plačiau
VAIKŲ (9–14 m.) rengimas sakramentams 2019 − 2020 m. m.

VAIKŲ (9–14 m.) rengimas sakramentams 2019 − 2020 m. m.

VAIKAI (9–14 m.), norintieji priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jei reikia – ir Krikštą), turi užsiregistruoti, lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir sekmadienio Šv. Mišias. Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS P...
plačiau
Kvietimas į parapijos Globėjo šv. Baltramiejaus atlaidus

Kvietimas į parapijos Globėjo šv. Baltramiejaus atlaidus

Rugpjūčio 25 d. (sekmadienį) švęsime parapijos Globėjo šv. Baltramiejaus atlaidus. 12.30 val. šv. Mišias aukos ir pamokslą paskelbs Arkivyskupas LIONGINAS VIRBALAS. Kviečiame kartu švęsti… ŠV. BALTRAMIEJUS – APAŠTALAS Ką žinome apie Baltra...
plačiau
Profesorius dr. kun. VIDAS BALČIUS aukos Mišias

Profesorius dr. kun. VIDAS BALČIUS aukos Mišias

Liepos 14 d. (sekmadienį) 10 val. Mišias aukos ir pamokslą paskelbs Romos Popiežiškojo universiteto (Urbonianum) profesorius dr. kun. VIDAS BALČIUS.
plačiau