Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams

Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams

Kviečiame prisidėti prie pagalbos Ukrainos vaikams, atvykusiems į Druskininkus, ir suteikti spalvų jų kasdienybei. Parapijos namuose veikia ukrainiečių pagalbos centras, kur teikiami rūbai, maistas, higienos priemonės, tačiau apie patį paprasčiausią dalyką nesusimastėme – nėra žaislų. Viena ukrainietė mama su vaikučiais...
plačiau
Sutvirtinimas 2021-2022

Sutvirtinimas 2021-2022

Visą spalio mėn. vyksta registracija Sutvirtinimo sakramentui Šv. ap. Baltramiejaus parapijoje. Paskaitos vyks nuo 2021 m. lapkričio 14 d. iki gegužės mėn. Sutvirtinimo iškilmė numatoma 2022 m. gegužės – birželio mėn. (bus paskelbta vėliau)...
plačiau
Šv. Apaštalo Baltramiejaus atlaidai

Šv. Apaštalo Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) šv. Ap. Baltramiejaus atlaidai šv. Mišios 10.00 ir 11.30 val.
plačiau
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, ...
plačiau
Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24)

Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24)

Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų...
plačiau
Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Mielieji, Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia pradėjo skaičiuoti 111-tuosius metus. Tai šventovė, kurioje tuokėsi mūsų seneliai, buvo krikštijami mūsų tėvai, mes priėmėme Pirmąją Komuniją. Dabar ypatingai bažnyčios pastatui rei...
plačiau
Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

plačiau
Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Gerbiami parapijiečiai, Prieš dvejus metus (t. y. 2018 m.) buvo nuspręsta pakeisti presbiterijos langus, nes senieji langų rėmai sutrūnijo ir iškilo grėsmė vertingiems vitražams. Pagaminti naujus langus, kad juose būtų galima įstatyti restauruotus...
plačiau
MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

plačiau
Kviečiame skirti 1,2% nuo GPM

Kviečiame skirti 1,2% nuo GPM

plačiau
Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Ratnyčioje

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Ratnyčioje

plačiau
Pamaldų tvarka nuo gegužės 1 dienos

Pamaldų tvarka nuo gegužės 1 dienos

plačiau