Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus...
plačiau
Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24)

Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24)

Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų...
plačiau
Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Kviečiame malda ir finansine auka paremti bažnyčios remonto darbus

Mielieji, Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia pradėjo skaičiuoti 111-tuosius metus. Tai šventovė, kurioje tuokėsi mūsų seneliai, buvo krikštijami mūsų tėvai, mes priėmėme Pirmąją Komuniją. Dabar ypatingai bažnyčios pastatui rei...
plačiau
Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

Kvietimas į maldą rugpjūčio 23 d.

plačiau
Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Kvietimas aukoti naujų langų gamybai

Gerbiami parapijiečiai, Prieš dvejus metus (t. y. 2018 m.) buvo nuspręsta pakeisti presbiterijos langus, nes senieji langų rėmai sutrūnijo ir iškilo grėsmė vertingiems vitražams. Pagaminti naujus langus, kad juose būtų galima įstatyti restauruotus...
plačiau
MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

MALDOS POPIETĖ – liepos 10 d.

plačiau
Kviečiame skirti 1,2% nuo GPM

Kviečiame skirti 1,2% nuo GPM

plačiau
Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Ratnyčioje

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Ratnyčioje

plačiau
Pamaldų tvarka nuo gegužės 1 dienos

Pamaldų tvarka nuo gegužės 1 dienos

plačiau
Motinos dienos minėjimas

Motinos dienos minėjimas

plačiau
Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

plačiau
Pamaldų tvarka Velykų laikotarpiu (transliacija Facebooke)

Pamaldų tvarka Velykų laikotarpiu (transliacija Facebooke)

Didįjį ketvirtadienį (balandžio 9 d.) Pamaldų transliacija 18.30  val. Paskutinės Vakarienės Mišios bus aukojamos be žmonių. Didįjį penktadienį (balandžio 10 d.) Kristaus kančios pamaldos. Pamaldų transliacija 18.30  val. Ypatinga visuotinė ...
plačiau