1 Gavėnios sekmadienis

1 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 9, 8-15) Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, su visais gyvūnais, esančiais su jumis, – paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės...
plačiau
6 eilinis sekmadienis

6 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Kun 13, 1–2. 45–46) Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: „Žmogų, kuriam ant odos atsirastų patinimas ar išbėrimas, ar pašviesėjimas – tai raupsų ligos požymiai – reikia pas kunigą Aaroną ar pas kurį jo sūnų kunigų n...
plačiau
5 eilinis sekmadienis

5 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Job 7, 1–4. 6–7) Gyventi šioj žemėj – ar žmogui ne lažas? Ar visos jo dienos – ne samdinio dienos? Žmogus – kaip tas vergas, kurs ieško paunksnės, Kaip tas darbininkas, kurs atpildo laukia. Ir aš paveldėjau tik...
plačiau
IV eilinis sekmadienis

IV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 18, 15–20) Mozė bylojo tautai: „Viešpats, tavo Dievas, pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių, iš brolių tavųjų – kaip ir mane. Jo klausykite! Juk šito meldei iš Viešpaties, savo Dievo, prie Horebo, susirinkimo die...
plačiau
III eilinis sekmadienis

III eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jon 3, 1–5. 10) Viešpaties žodis Jonai bylojo: „Kelkis! Nuvyk į Ninevę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu“. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivėn, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo di...
plačiau
II eilinis sekmadienis

II eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Sam 3, 3b–10. 19) Samuelis ilsėjosi Viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Ir Viešpats sušuko: „Samueli!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia!“ Paskui nubėgo pas Elį ir pakartojo: „Aš čia! Juk šaukei mane“. Anas a...
plačiau
KRISTAUS KRIKŠTAS

KRISTAUS KRIKŠTAS

Pirmasis skaitinys (Iz 42, 1–4. 6–7) Štai ką sako Viešpats: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo, ir gatvėje nesig...
plačiau
KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai

plačiau
II sekmadienis po Kalėdų

II sekmadienis po Kalėdų

Pirmasis skaitinys (Sir 24, 1–2. 8–12) Aukštai išmintis savo prigimtį kelia ir girias, puikuojas prieš savąją tautą. Bendrijoj Aukščiausiojo burną atvėrus, ji šitaip didžiuojas prieš jo kareiviją: „Visatos Kūrėjas ir mano Leidėjas pasto...
plačiau
ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS

Pirmasis skaitinys (Sir 3, 2–6. 12–14) Vaikams Dievas liepė godot savo tėvą ir motinos nuomonę reikiamai gerbti. Kas tėvą godoja – sau nuodėmes dildo. Kas motiną gerbia, tas lobį sau krauna. Kas tėvą godoja – vaikais savo džiaugsis; kada be...
plačiau
KRISTAUS GIMIMAS Kalėdų ryto Mišios

KRISTAUS GIMIMAS Kalėdų ryto Mišios

Pirmasis skaitinys (Iz 62, 11–12) Viešpats liepia skelbti iki žemės pakraščių: „Sakykite Siono dukrai: štai tavo Gelbėtojas ateina. Štai tie, kuriuos jis uždirbo, ateina su juo, kuriuos įsigijo, žengia jo priekyje. Jie bus vadinami ‘Šven...
plačiau
IV Advento sekmadienis

IV Advento sekmadienis

plačiau
1 3 4 5 6 7 35