XVII eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Antrojo Karalių knyga (2 Kar 4,42-44) Vienas vyras atėjo iš Baal-Šališos ir atnešė Dievo vyrui duonos iš pirmienų – dvidešimt miežinės duonos kepalų ir savo maiše šviežių javų varpų. „Duok ją žmonėms, – Eliša tarė, – tevalgo“. Bet jo tarnas atsakė:...
plačiau

XVI eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Pranašo Jeremijo knyga (Jer 23,1-6) „Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis! – tai VIEŠPATIES žodis“. Todėl taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – ganytojams, ganantiems jo tautą: „Jūs – tie, kurie išblašk...
plačiau

XV eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Pranašo Amoso knyga (Am 7,12-15) Amazjas tarė Amosui: „Regėtojau, eik sau, bėk į Judo kraštą, ten užsidirbk sau duoną ir ten pranašauk. Bet niekuomet nebepranašauk Bet-Elyje, nes tai yra karaliaus šventovė ir karalystės šventykla“. Tuomet Am...
plačiau

XIV eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Pranašo Ezekielio knyga (Ez 2,2-5) Kai jis man kalbėjo, dvasia įėjo į mane ir pastatė mane ant kojų. Aš klausiausi to, kuris man kalbėjo. Jis man sakė: „Marusis, aš siunčiu tave pas Izraelio vaikus, – pas maištaujančią tautą, – jie...
plačiau

XIII eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Iš Išminties knygos (Išm 1,13-15;2,23-24) Juk Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi, – tam, kad būtų, jis sukūrė visa. Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki, jie neturi mirtinų nuodų, Hadas žemėje neviešpatauja. Juk t...
plačiau

XII eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Jobo knyga (Job 38,1.8-11) VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros. Jis tarė: „Kas yra tasai, kuris temdo {mano} užmojį, kalbėdamas nieko nesupratęs? Arba – kas uždarė jūrą už durų, kai ji prasiveržė iš {žemės} gelmių; kai apdengiau ją de...
plačiau

XI eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Pranašo Ezekielio knyga (Ez 17,22-24) Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Aš pats paimsiu ūglį nuo aukštojo kedro viršūnės, pats jį įdiegsiu. Nulaušiu patį trapųjį nuo jo aukščiausių ūglių. Aš pats persodinsiu jį į aukštą didingą kalną...
plačiau

Devintinės. Skaitiniai ir evangelija

plačiau

Švč. Trejybės iškilmė. Skaitiniai ir evangelija

Iš Pakartoto Įstatymo knygos (Įst 4,32-34.39-40) Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Nūnai prašyčiau pasiklausti apie praeities amžius, seniai prieš tave praėjusius, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmones žemėje, pasiteirauti nuo vieno dan...
plačiau

Sekminės. Skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbų knyga (Apd 2,1-11) Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai...
plačiau

Šeštinės. Skaitiniai ir evangelija

Iš Apaštalų darbų knygos (Apd 1,1-11) Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštala...
plačiau

6tas Velykų sekmadienis

plačiau