XII eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Jobo knyga (Job 38,1.8-11) VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros. Jis tarė: „Kas yra tasai, kuris temdo {mano} užmojį, kalbėdamas nieko nesupratęs? Arba – kas uždarė jūrą už durų, kai ji prasiveržė iš {žemės} gelmių; kai apdengiau ją debesų apdaru...
plačiau

XI eilinis sekmadienis. Skaitiniai ir evangelija

Pranašo Ezekielio knyga (Ez 17,22-24) Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Aš pats paimsiu ūglį nuo aukštojo kedro viršūnės, pats jį įdiegsiu. Nulaušiu patį trapųjį nuo jo aukščiausių ūglių. Aš pats persodinsiu jį į aukštą didingą kalną...
plačiau

Devintinės. Skaitiniai ir evangelija

plačiau

Švč. Trejybės iškilmė. Skaitiniai ir evangelija

Iš Pakartoto Įstatymo knygos (Įst 4,32-34.39-40) Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Nūnai prašyčiau pasiklausti apie praeities amžius, seniai prieš tave praėjusius, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmones žemėje, pasiteirauti nuo vieno dan...
plačiau

Sekminės. Skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbų knyga (Apd 2,1-11) Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai...
plačiau

Šeštinės. Skaitiniai ir evangelija

Iš Apaštalų darbų knygos (Apd 1,1-11) Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštala...
plačiau

6tas Velykų sekmadienis

plačiau

5to Velykų sekmadienio skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbų knyga (Apd 9, 26-31) Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Sauliu...
plačiau

4to Velykų sekmadienio skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbų knyga (Apd 4,8-12) Petras, Šventosios Dvasios įkvėptas, jiems atsakė: „Tautos vadovai ir seniūnai! Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai...
plačiau

3iojo Velykų sekmadienio skaitiniai ir evangelija

Iš Apaštalų darbų knygos (Apd 3,13-15.17-19) Petras kreipėsi į minią: Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį palei...
plačiau

Atvelykio skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbai   (Apd 4,32-35) Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lyd...
plačiau
Velykų II dienos skaitiniai ir evangelija

Velykų II dienos skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbų knyga (Apd 2,14.22-32) Tada stojo Petras su Vienuolika ir pakėlęs balsą prabilo: Izraelio vyrai! Klausykite, ką pasakysiu: Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Die...
plačiau