22 eilinis sekmadienis

22 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 4, 1–2. 6–8) Mozė kalbėjo į tautą: „Izraeli, klausyk tų įstatymų bei nuostatų, kurių aš jus mokiau laikytis. Juos vykdykite, kad gyventute ir įžengę užvaldytumėte šalį, kurią Viešpats, jūsų tėvų Dievas, jums duoda. Jūs nieko nepridėkite prie...
plačiau
21 eilinis sekmadienis

21 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Joz 24, 1–2a. 15–18b) Jozuė surinko visas Izraelio gimines į Sichemą. Jis susišaukė seniūnus, jo viršininkus, teisėjus ir prievaizdus. Jiems stojus Dievo akivaizdon, Jozuė tautai bylojo: „Jeigu jums nepatinka tarnauti Viešpa...
plačiau
ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

Pirmasis skaitinys (Apr 11, 19a; 12, 1. 3–6a. 10ab) Atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigžd...
plačiau
19 eilinis sekmadienis

19 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Kar 19, 4–8) Elijas nuėjo dienos kelią į dykumą. Tenai, atsisėdęs po prožirnio krūmu, panoro numirti. Jis sake: „Gana man, Viešpatie! Atimk man gyvybę; juk aš ne geresnis už savo tėvus“. Paskui, atsigulęs po prožirnio...
plačiau
18 eilinis sekmadienis

18 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iš 16, 2–4. 12–15) Visa izraelitų bendruomenė ėmė niurnėti ant Mozės ir Aarono. Izraelitai jiems priekaištavo: „Verčiau mes būtume mirę nuo Viešpaties rankos Egipte, kai sėdėjome prie puodų mėsos ir iki soties valgėme...
plačiau
XVII eilinis sekmadienis

XVII eilinis sekmadienis

plačiau
XVI eilinis sekmadienis

XVI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 23, 1–6) „Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis! – Viešpaties žodis“. Todėl štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas, ganovams, sergintiems manąją tautą: „Jūs išblaškėte mano avis, išvai...
plačiau
XV eilinis sekmadienis

XV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Am 7, 12–15) Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui: „Išeik, pranašautojau, nešdinkis į Judo žemę! Tenai savo duoną valgyk, tenai pranašauk. O Betelyje tau nevalia daugiau pranašauti, nes čia – karaliaus šventykla ir karalys...
plačiau
XIV eilinis sekmadienis

XIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 2, 2–5) Jam kalbant, įėjo dvasia į mane ir pastatė mane ant kojų. Ir aš girdėjau man kalbančiojo balsą. Jis sakė: „Žmogaus sūnau, tave aš siunčiu pas Izraelio sūnus, pas tuos neklaužadas, kuirie prieš mane sukilo. Ji...
plačiau
13 eilinis sekmadienis

13 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 1, 13–15; 2, 23–25) Pasaulyje mirties Dievas nesukūrė, jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visa sukūrė vien tam, kad gyventų. Visi sutvėrimai skirti vien gerovei. Į juos neįdėta nuodų pražūtingų, ir mirčiai ...
plačiau
12 eilinis sekmadienis

12 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Job 38, 1. 8–11) Štai Viešpats iš vėtros atsiliepė Jobui: „Kas šėlstančią jūrą galingai sutramdė, kai toji putodama veržės iš įsčių, kada debesiais lyg drabužiais ją rengiau, miglos vystyklais tarsi kūdikį vysčiau...
plačiau
11 eilinis sekmadienis

11 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 17, 22–24) Štai ką sako Viešpats: „Paimsiu šakelę nuo aukštojo kedro viršūnės ir pasodinsiu. Iš jo viršūninių ūglių nulaušiu liauną šakelę ir pasodinsiu ant aukšto, užmatomo kalno. Izraelio kalno viršūnėje ją...
plačiau