29 eilinis sekmadienis

29 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 53, 10–11) Viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikuonių, gyvens ilgą laiką. Per jį bus pasiekta, kas Viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regės šviesą ir turės...
plačiau
28 eilinis sekmadienis

28 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 7, 7–11) Prašiau supratimo – ir buvo man duotas; šaukiaus išminties – pas mane ji atėjo. Bandžiau ją palygint su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo nė turtai didžiausi. Prieš ją net brangiausiais akmuo tėra niekis...
plačiau
27 eilinis sekmadienis

27 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 2, 18–24) Viešpats Dievas kalbėjo: „Negerai, kad žmogus yra vienas. Padarysiu aš jam pagalbą, kuri jį atitiktų“. Padaręs iš žemių visus lauko gyvulius ir padangių paukščius, Viešpats Dievas atvedė pas žmogų, kad p...
plačiau
26 eilinis sekmadienis

26 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Sk 11, 25–29) Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant septyniasdešimt vyrų – seniūnų. Kai tik atsirado ant jųjų dvasia, tuojau juos pagavo įkvėpimas pran...
plačiau
25 eilinis sekmadienis

25 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 2, 12. 17–20) Bedieviai kalbėjo: „Šalin tą teisuolį! Jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi. Jis mums priekaištauja: mes teisę pažeidžią; ir kaltina nuolat: mes laužą dorovę. Kokia čia teisybė, tuojau pamatysim, mes p...
plačiau
XXIV eilinis sekmadienis

XXIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 50, 5–9a) Viešpats Dievas atvėrė man ausį. Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Daviau savo nugarą mušantiems, atkišau savo žandenas raunantiems. Nenugręžiau veido nuo tų, kurie plūdo ir spjaudė. Tačiau man padės Viešpat...
plačiau
XXIII eilinis sekmadienis

XXIII eilinis sekmadienis

plačiau
22 eilinis sekmadienis

22 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 4, 1–2. 6–8) Mozė kalbėjo į tautą: „Izraeli, klausyk tų įstatymų bei nuostatų, kurių aš jus mokiau laikytis. Juos vykdykite, kad gyventute ir įžengę užvaldytumėte šalį, kurią Viešpats, jūsų tėvų Dievas, jum...
plačiau
21 eilinis sekmadienis

21 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Joz 24, 1–2a. 15–18b) Jozuė surinko visas Izraelio gimines į Sichemą. Jis susišaukė seniūnus, jo viršininkus, teisėjus ir prievaizdus. Jiems stojus Dievo akivaizdon, Jozuė tautai bylojo: „Jeigu jums nepatinka tarnauti Viešpa...
plačiau
ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

Pirmasis skaitinys (Apr 11, 19a; 12, 1. 3–6a. 10ab) Atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigžd...
plačiau
19 eilinis sekmadienis

19 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Kar 19, 4–8) Elijas nuėjo dienos kelią į dykumą. Tenai, atsisėdęs po prožirnio krūmu, panoro numirti. Jis sake: „Gana man, Viešpatie! Atimk man gyvybę; juk aš ne geresnis už savo tėvus“. Paskui, atsigulęs po prožirnio...
plačiau
18 eilinis sekmadienis

18 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iš 16, 2–4. 12–15) Visa izraelitų bendruomenė ėmė niurnėti ant Mozės ir Aarono. Izraelitai jiems priekaištavo: „Verčiau mes būtume mirę nuo Viešpaties rankos Egipte, kai sėdėjome prie puodų mėsos ir iki soties valgėme...
plačiau
1 2 3 33