II eilinis sekmadienis

II eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Sam 3, 3b–10. 19) Samuelis ilsėjosi Viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia. Ir Viešpats sušuko: „Samueli!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia!“ Paskui nubėgo pas Elį ir pakartojo: „Aš čia! Juk šaukei mane“. Anas atsakė: „Nešaukiau. Eik ir miegok!“....
plačiau
KRISTAUS KRIKŠTAS

KRISTAUS KRIKŠTAS

Pirmasis skaitinys (Iz 42, 1–4. 6–7) Štai ką sako Viešpats: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo, ir gatvėje nesig...
plačiau
KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS Trys Karaliai

plačiau
II sekmadienis po Kalėdų

II sekmadienis po Kalėdų

Pirmasis skaitinys (Sir 24, 1–2. 8–12) Aukštai išmintis savo prigimtį kelia ir girias, puikuojas prieš savąją tautą. Bendrijoj Aukščiausiojo burną atvėrus, ji šitaip didžiuojas prieš jo kareiviją: „Visatos Kūrėjas ir mano Leidėjas pasto...
plačiau
ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA, JUOZAPAS

Pirmasis skaitinys (Sir 3, 2–6. 12–14) Vaikams Dievas liepė godot savo tėvą ir motinos nuomonę reikiamai gerbti. Kas tėvą godoja – sau nuodėmes dildo. Kas motiną gerbia, tas lobį sau krauna. Kas tėvą godoja – vaikais savo džiaugsis; kada be...
plačiau
KRISTAUS GIMIMAS Kalėdų ryto Mišios

KRISTAUS GIMIMAS Kalėdų ryto Mišios

Pirmasis skaitinys (Iz 62, 11–12) Viešpats liepia skelbti iki žemės pakraščių: „Sakykite Siono dukrai: štai tavo Gelbėtojas ateina. Štai tie, kuriuos jis uždirbo, ateina su juo, kuriuos įsigijo, žengia jo priekyje. Jie bus vadinami ‘Šven...
plačiau
IV Advento sekmadienis

IV Advento sekmadienis

plačiau
III Advento sekmadienis

III Advento sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 61, 1–2a. 10–11) Pranašas sako: „Dievo dvasia ant manęs, kadangi mane yra Viešpats patepęs. Jisai mane pasiuntė nešti džiugiosios naujienos vargdieniams, gydyti tų, kuriems skauda širdį, skelbti belaisvių išvadavimo, ka...
plačiau
II Advento sekmadienis

II Advento sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 40, 1–5. 9–11) „Raminkite, guoskite manąją tautą,– sako jūsų Dievas. – Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas pasibaigė, skola sumokėta. Ji dvigubai gavo iš Viešpaties rankų už visas savo nuo...
plačiau
I Advento sekmadienis

I Advento sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 3–7) Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vaduotojas“ – toks tavo vardas nuo seno. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti? Sugrįžk dėle...
plačiau
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)

Pirmasis skaitinys (Ez 34, 11–12. 15–17) Štai ką sako Viešpats Dievas: „Surinksiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip kerdžiui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos ...
plačiau
XXXIII eilinis sekmadienis

XXXIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pat 31, 10–13. 19–20. 30–31) Tauri moteriškė! O kur tokią rasti? Ji daug vertingesnė už perlą brangiausią. Pilnai pasikliauti ja gali jos vyras: dėlei jos darbštumo jo turtai gausėja. Jam gera – ne bloga – ji stengias da...
plačiau
1 2 3 30