15 eilinis sekmadienis

15 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 55, 10–11) „Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drėkina žemę, kad dygtų ir želtų, kad neštų sėjėjui sėklos ir valgytojui duonos, taip žodis, išeinąs iš mano burnos; jisai pas mane nesugrįžta bergždžias...
plačiau
14 eilinis sekmadienis

14 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Zch 9, 9–10) Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra! Džiūgauk, Jeruzalės dukra: štai pas tave atkeliauja tavo karalius. Jisai teisingas, padės tau, kuklus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Tuomet sunaikinsiu Efraimo kovos veži...
plačiau
13 eilinis sekmadienis

13 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kar 4, 8–10. 14–16a) Vieną dieną Eliziejus atvyko į Šunemą. Tenai gyveni kilminga moteris, kuri jį užprašė pas save vakarienės. Vėliau, kada bekeliavęs pro šalį, jis nuolat užsukdavo pas ją vakarienės. O kartą jinai ...
plačiau
12 eilinis sekmadienis

12 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 20, 10–13) Girdėjau daugelį šnabždant – vien siaubas aplinkui: „Įduokite jį, ir mes jį apskųsime!“ Artimiausi mano pažįstami laukia, kad aš pargriūčiau: „Galbūt jis duosis apgauti: tada mes prie jo prieitume ir j...
plačiau
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

plačiau
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS. Sekminės

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS. Sekminės

Pirmasis skaitinys (Apd 2, 1–11) Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, ku...
plačiau
KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ. Šeštinės

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ. Šeštinės

Pirmasis skaitinys (Apd 1, 1–11) Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams į...
plačiau
6 Velykų sekmadienis

6 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 8, 5–8. 14–17) Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos...
plačiau
5 Velykų sekmadienis

5 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 6, 1–7) Anomis dienomis, mokinių skaičiui augant, graikiškai kalbančiųjų tarpe kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą, kasdieniniame aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirin...
plačiau
4 Velykų sekmadienis

4 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 2, 14a. 36–41) Sekminių dieną stojo Petras su Vienuolika ir, pakėlęs balsą, prabilo: „Tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote“. Tai išgirdę, žm...
plačiau
3 Velykų sekmadienis

3 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 2, 14. 22–28) Sekminių dieną stojo Petras su Vienuolika ir, pakėlęs balsą, prabilo: „Jūs, judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma,– gerai įsidėmėkite mano žodžius! Jėzų Nazarietį, Dievo ju...
plačiau
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS. Velykų dienos Mišios

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS. Velykų dienos Mišios

Pirmasis skaitinys (Apd 10, 34. 37–43) Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir ga...
plačiau
1 2 3 27