XVII eilinis sekmadienis

XVII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (2 Kar 4, 42–44) Kartą atvyko vyriškis iš Baal–Šališos ir Dievo žmogui Eliziejui atnešė pirmųjų tų metų vaisių: dvidešimt miežinės duonos kepaliukų ir naujų grūdų pintinėje. Eliziejus paliepė tarnui: „Paduok tai žmonėms – tegu valgo!“ Tasai dar dvejojo:...
plačiau
XVI eilinis sekmadienis

XVI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 23, 1–6) „Vargas ganovams, kurie pražudo ir išblaško mano kaimenės avis! – Viešpaties žodis“. Todėl štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas, ganovams, sergintiems manąją tautą: „Jūs išblaškėte mano avis, išvai...
plačiau
XV eilinis sekmadienis

XV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Am 7, 12–15) Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui: „Išeik, pranašautojau, nešdinkis į Judo žemę! Tenai savo duoną valgyk, tenai pranašauk. O Betelyje tau nevalia daugiau pranašauti, nes čia – karaliaus šventykla ir karalys...
plačiau
XIV eilinis sekmadienis

XIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 2, 2–5) Jam kalbant, įėjo dvasia į mane ir pastatė mane ant kojų. Ir aš girdėjau man kalbančiojo balsą. Jis sakė: „Žmogaus sūnau, tave aš siunčiu pas Izraelio sūnus, pas tuos neklaužadas, kuirie prieš mane sukilo. Ji...
plačiau
13 eilinis sekmadienis

13 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Išm 1, 13–15; 2, 23–25) Pasaulyje mirties Dievas nesukūrė, jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji. Jis visa sukūrė vien tam, kad gyventų. Visi sutvėrimai skirti vien gerovei. Į juos neįdėta nuodų pražūtingų, ir mirčiai ...
plačiau
12 eilinis sekmadienis

12 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Job 38, 1. 8–11) Štai Viešpats iš vėtros atsiliepė Jobui: „Kas šėlstančią jūrą galingai sutramdė, kai toji putodama veržės iš įsčių, kada debesiais lyg drabužiais ją rengiau, miglos vystyklais tarsi kūdikį vysčiau...
plačiau
11 eilinis sekmadienis

11 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 17, 22–24) Štai ką sako Viešpats: „Paimsiu šakelę nuo aukštojo kedro viršūnės ir pasodinsiu. Iš jo viršūninių ūglių nulaušiu liauną šakelę ir pasodinsiu ant aukšto, užmatomo kalno. Izraelio kalno viršūnėje ją...
plačiau
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS. Devintinės

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS. Devintinės

Pirmasis skaitinys (Iš 24, 3–8) Mozė atėjo ir pakartojo žmonėms visus Viešpaties žodžius ir visus įsakus. Visi žmonės vienu balsu atsakė, tardami: „Mes vykdysime visa, ką Viešpats pasakė“. Tada Mozė surašė visus Viešpaties žodžius. A...
plačiau
ŠVČ. TREJYBĖ

ŠVČ. TREJYBĖ

Pirmasis skaitinys (Įst 4, 32–34. 39–40) Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Ištirk senovės laikus, kurie prieš tave yra buvę, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmogų, paklausk nuo vieno dangaus krašto lig kito: ar buvo kada atsitikęs toks d...
plačiau
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS

Pirmasis skaitinys (Apd 2, 1–11) Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, ku...
plačiau
KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

Pirmasis skaitinys (Apd 1, 1–11) Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams į...
plačiau
VI Velykų sekmadienis

VI Velykų sekmadienis

plačiau
1 2 3 32