XXIX eilinis sekmadienis

XXIX eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 45, 1. 4–6) Štai ką sako Viešpats savo pateptiniam Kyrui: „Tave aš laikau už rankos, kad tau pajungčiau tautas, nuginkluočiau karalius, kad durys prieš tave atsivertų ir vartai nebūtų uždaryti. Dėl savojo tarno Jokūbo, dėl savo rinktinio...
plačiau
XXVIII eilinis sekmadienis

XXVIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 25, 6–10a) Kareivijų Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, pokylį su kilniausiais vynais, su geriausiais, gardžiausiais patiekalais, su puikiausiais, tauriausiais gėrimais. Jis nuims šiame ...
plačiau
XXVII eilinis sekmadienis

XXVII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 5, 1–7) Aš padainuosiu apie savo bičiulį – savo mylimojo dainą apie jo vynuogyną: Mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynuogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių. Vidur jo pastatė bokšt...
plačiau
XXVI eilinis sekmadienis

XXVI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 18, 25–28) Štai ką Viešpats kalba: „Jūs sakote: ‘Viešpaties elgesys neteisingas’. Bet paklausykite, Izraelio namiškiai: Ar mano elgesys neteisingas? Ne! Tai jūsų elgesys neteisingas! Jeigu teisusis nustoja gyvenę...
plačiau
XXV eilinis sekmadienis

XXV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 55, 6–9) Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas; šaukitės jo, nes jis arti! Tepalieka nusidėjėlis savąjį kelią, nedorėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta pas Viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsąjį Dievą, ...
plačiau
XXIV eilinis sekmadienis

XXIV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 27, 30–28, 7) Pagieža ir pyktis – jausmai nedoringi: tiktai nusidėjėlis juos tepalaiko. Kas keršyti mėgsta, tam keršija Viešpats: jo nuodėmes Viešpats atsimena nuolat. Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas, tada tu ir sa...
plačiau
Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

Pirmasis skaitinys (Mch 5, 1–4a) Štai ką sako Viešpats: „Tu, Betliejau – Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pradžią, seniai praėjusias dienas. Todėl juos Vi...
plačiau
XXIII eilinis sekmadienis

XXIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 33, 7–9) Štai ką sako Viešpats: „Žmogau, aš duodu tave Izraelio namams kaip sargą. Išgirdęs iš mano lūpų žodį, tu privalai nuo manęs juos įspėti. Kuomet nusikaltusiam tarsiu: ‘Reikės tau mirti’, ir jeigu ...
plačiau
XXII eilinis sekmadienis

XXII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 20, 7–9) Iš pranašo Jeremijo knygos Mane tu patraukei, Viešpatie, ir aš esu suvedžiotas. Mane tu nutvėrei ir nugalėjai. Kasdieną esu aš pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, „Smurtas ir prie...
plačiau
XXI eilinis sekmadienis

XXI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 22, 19–23) Iš pranašo Izaijo knygos Štai ką sako Viešpats šventyklos viršininkui Šebnui: „Nuversiu tave nuo užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Tai bus tą dieną, kurią aš pašauksiu savo tarną Eljakimą, Hilkij...
plačiau
XX eilinis sekmadienis

XX eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 56, 1. 6–7) Iš pranašo Izaijo knygos Štai ką sako Viešpats: „Laikykitės teisės ir būkite teisingi, nes greitai ateis mano išganymas ir pasireikš mano teisybė. Taip pat ateivius, kurie prisijungė prie Viešpaties, kad jam ...
plačiau
ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

Pirmasis skaitinys (Apr 11, 19a; 12, 1. 3–6a. 10ab) Iš Apreiškimo knygos Atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant ga...
plačiau
1 2 3 29