Moralės teologija – pašaukimas, į kurį esame kviečiami atsiliepti

Moralės teologija – pašaukimas, į kurį esame kviečiami atsiliepti

Pradėti pokalbį norėtųsi nuo pačios moralės teologijos apibrėžimo. Anksčiau buvo manoma, kad moralinė teologija su savo aiškiais, griežta logika paremtais principais gali duoti atsakymus į bet kokius moralei iškylančius klausimus. Koks šiandien yra klasikinės moralinės teologijos, paremtos ydų ir dorybių...
plačiau
Fotoreportažas apie bažnyčios remontą. Atnaujinta 04.01 d.

Fotoreportažas apie bažnyčios remontą. Atnaujinta 04.01 d.

Atnaujintas altorius Atnaujintos altoriaus grindys   Atnaujinamos grindys Atnaujintos sienos Atnaujinti vitražai Atnaujinami skliautai Apdailos ir remonto darbai
plačiau
Dėl Vėlinių aštuondienio visuotinių atlaidų

Dėl Vėlinių aštuondienio visuotinių atlaidų

2020 m. spalio 23 d. Apaštalinė Penitenciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos galima skirti tik s...
plačiau
Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas

Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kun. Julius Sasnauskas

Spalio 25 d. 10 val. šv. Mišias aukojo Vilniaus garbės pilietis, kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas Julius Sasnauskas. Garbės piliečio vardas suteikiamas nuo 1996-ųjų. Vilniaus miesto Garbės piliečiais išrinkti Ronaldas Reiganas, Jonas Bold...
plačiau
Šventė Jaskonyse

Šventė Jaskonyse

Spalio 18 d. saulėtą, bet vėjuotą sekmadienio rytą į 10 val. šv. Mišias rinkosi negausus parapijos aktyvas. Šį spalio sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje, diena skirta meldai už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žm...
plačiau
Sekmadienis Ratnyčioje

Sekmadienis Ratnyčioje

Kaip ir daugeliui pasaulio katalikų spalis – Misijų mėnuo. Prisimindami pareigą dalyvauti visuotinės Bažnyčios misijoje: malda ir gerais darbais prisidėti prie šio kilnaus tikslo, spalio 4 d. 10 val. šv. Mišiose parapijiečiai meldėsi minėtomis ...
plačiau
XXII eilinis sekmadienis Ratnyčioje

XXII eilinis sekmadienis Ratnyčioje

Rugpjūčio 30 d. 10 val. šv. Mišiose parapijiečiai meldėsi už Lietuvą, dėkodami Aukščiausiajam už laisvės dovaną, už vaikus ir jaunimą, kurie antradienį, t. y. rugsėjo 1 d. pradeda naujus mokslo metus. Buvo nešamos atnašos: gvazdikų puokšt...
plačiau
Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsdami Šv. apaštalo Baltramiejaus – parapijos Globėjo atlaidus, 10 val. šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris per pamokslą kvietė kiekvieną atsakyti sau ir kitiems – ką...
plačiau
Viena diena stovykloje

Viena diena stovykloje

Ketvirtadienis, saulėta, vasariškai šilta diena…Po įprasto ryto grafiko, stovyklautojai „Džiugučiai“, pasitelkę techniką, važiuoja prie įspūdingos Dusios ežero. Netoli nuo sovietmečiu nugriautos koplyčios, ant kalnelio stovi įspūdinga...
plačiau
Vaikų stovykla

Vaikų stovykla

Rugpjūčio 2d. (sekmadienį) gausiai susirinkę parapijiečių 10 val. Mišiose meldėsi už parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ narius, kurie šiandien išvyksta į vasaros stovyklą. Stovyklautojai aktyviai dalyvavo liturgijoje: vieni skaitė ...
plačiau
Maldos už vaikus grupės 10-metis

Maldos už vaikus grupės 10-metis

Šeštadienį, į šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią sugužėjo maldos už vaikus grupės nariai, jų maldų rėmėjai. Šv. apaštalo Jokūbo šventėje, minint šios maldos grupės įsikūrimo 10-ąsias metines, 12 val. šv. Mišias aukojo svečias kun...
plačiau
I-oji Komunija. Trečioji vaikų banga

I-oji Komunija. Trečioji vaikų banga

Šiandien trečioji – I-osios Komunijos banga (30 vaikų).
plačiau
1 2 3 5