I-oji Komunija. Antroji vaikų banga

I-oji Komunija. Antroji vaikų banga

Šiandien antroji – I-osios Komunijos banga (26 vaikai). Fotoreportažas…(Nuotraukos Alvydo Lukoševičiaus)
plačiau
I-oji Komunija Ratnyčios bažnyčioje

I-oji Komunija Ratnyčios bažnyčioje

Šiandien – I-oji Komunija (22 vaikai). Fotoreportažas.
plačiau
Devintinės. Gedulo ir vilties diena

Devintinės. Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d., sekmadienį, Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė sutapo su Lietuvai svarbia Gedulo ir vilties diena. 10 val. šv. Mišias aukojo buvęs tremtinys ir politinis kalinys kunigas Julius Sasnauskas. Šv. Mišiose dalyvavo ir gausus parapijieč...
plačiau
Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis n...
plačiau
Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė

Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė

Gegužės 24d. (sekmadienį) buvo ne tik Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė, bet ir rezidento Stepono Tunaičio kunigystės 50-metis. Dėl karantino apribojimų šventė buvo kukli, bet maldinga ir jauki. Jubiliato 10 val. aukojamose šv. Mišiose...
plačiau
Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol ...
plačiau
Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

Brangūs broliai ir seserys, Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti š...
plačiau
Lietuvos Vyskupų Velykinis Ganytojiškasis laiškas

Lietuvos Vyskupų Velykinis Ganytojiškasis laiškas

Prisikėlusio Jėzaus dovana   2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią ...
plačiau
Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą...
plačiau
Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu

Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu

Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti jungiantis į maldą st...
plačiau
Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną vi...
plačiau
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

„Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Vasario 29 – kovo 1d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko PJMD Gavėnios rekolekcijos. Jų vadovas – kun. Giedrius Bakūn...
plačiau