Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, i...
plačiau
Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu

Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu

Šv. Mišių transliacijos: per televiziją, radiją, internetu Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti jungiantis į maldą st...
plačiau
Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną vi...
plačiau
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

„Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Vasario 29 – kovo 1d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko PJMD Gavėnios rekolekcijos. Jų vadovas – kun. Giedrius Bakūn...
plačiau
Pal. Jurgio Matulaičio  I-ojo laipsnio relikvija bažnyčioje

Pal. Jurgio Matulaičio  I-ojo laipsnio relikvija bažnyčioje

Paprastai Dievas duoda mums tik supratimą, ko Bažnyčiai reikia, o jau mes patys turime stengtis su Dievo padėjimu tuos reikalus atlikti. Pal. J. Matulaitis Arkivyskupas Jurgis Matulaitis – pirmasis palaimintuoju paskelbtas XX amžiaus pradžios lietuvis....
plačiau
Šventė atnaujintuose parapijos namuose

Šventė atnaujintuose parapijos namuose

Šiandien, paskutinę vasario mėnesio 29-ąją dieną, Ratnyčios tikintieji kartu su atvykusiais buvusiais klebonais Almantu Kibirkštimi ir Žydrūnu Vabuolu šventė atnaujintų parapijos namų šventę. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo...
plačiau
Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

Vasario 26-ąją – Pelenų trečiadienį – prasideda gavėnia. Pirmadienį buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų gavėnios proga. Jos tema – šv. Pauliaus raginimas: „Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor...
plačiau
Baigiami apdailos darbai parapijos namuose. Atnaujinta

Baigiami apdailos darbai parapijos namuose. Atnaujinta

Parapijos namuose baigiami apšiltinimo ir vidaus apdailos darbai, kuriuose netrukus galės įsikurti vaikų dienos centras „Džiugučiai“, vietos užteks parapijos choristams, Caritui, įvairioms maldų grupelėms, pasiruošimo I-jai Komunijai vaikams. Nu...
plačiau
Kristaus Krikšto liturginė šventė Ratnyčioje

Kristaus Krikšto liturginė šventė Ratnyčioje

Nežiemiškai šviesų sausio 12-osios rytą, gerokai prieš 10 val. į Ratnyčios bažnyčią rinkosi parapijiečiai švęsti Kristaus Krikšto liturginės šventės. Šv. Mišias aukoti buvo pakviestas svečias iš Vilniaus kunigas Julius Sasnauskas. Pamaldo...
plačiau
Šv.Šeimos šventė Ratnyčioje

Šv.Šeimos šventė Ratnyčioje

Nežiemiškai šviesų gruodžio 29 d. rytą, gerokai prieš 10 val. į Ratnyčios bažnyčią rinkosi parapijiečiai švęsti Šventosios Šeimos liturginės šventės ir melstis kartu už savąsias ir parapijos šeimas. Pamaldos prasidėjo chorui giedant „...
plačiau
Kristaus gimimo minėjimas bažnyčioje

Kristaus gimimo minėjimas bažnyčioje

Nežiemiškai šiltą gruodžio 24d. vakarą į Ratnyčios bažnyčią keliavo parapijiečiai švęsti Kristaus užgimimo (Piemenėlių) Mišių. 17,30 parapijos chorui giedant „Adeste fideles“ klebonas kartu su patarnautojais atnešė kūdikėlio Jėzaus ...
plačiau
Misijų sekmadienio pamaldos Šv.ap. Baltramiejaus bažnyčioje

Misijų sekmadienio pamaldos Šv.ap. Baltramiejaus bažnyčioje

Spalio 20 d. šiltą, saulėtą ir šviesų sekmadienio rytą prieš 10 val. šv. Mišias prie bažnyčios būriavosi parapijos aktyvas, atėjusius į bažnyčią kviesdamas bendrai rožinio maldai, kuri šį spalio sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje sk...
plačiau