XXII eilinis sekmadienis Ratnyčioje

XXII eilinis sekmadienis Ratnyčioje

Rugpjūčio 30 d. 10 val. šv. Mišiose parapijiečiai meldėsi už Lietuvą, dėkodami Aukščiausiajam už laisvės dovaną, už vaikus ir jaunimą, kurie antradienį, t. y. rugsėjo 1 d. pradeda naujus mokslo metus. Buvo nešamos atnašos: gvazdikų puokštė, žvakė ir atnašos Eucharistijos...
plačiau
Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Parapijos Globėjo – šv. ap. Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsdami Šv. apaštalo Baltramiejaus – parapijos Globėjo atlaidus, 10 val. šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus mons. Žydrūnas Vabuolas, kuris per pamokslą kvietė kiekvieną atsakyti sau ir kitiems – ką...
plačiau
Viena diena stovykloje

Viena diena stovykloje

Ketvirtadienis, saulėta, vasariškai šilta diena…Po įprasto ryto grafiko, stovyklautojai „Džiugučiai“, pasitelkę techniką, važiuoja prie įspūdingos Dusios ežero. Netoli nuo sovietmečiu nugriautos koplyčios, ant kalnelio stovi įspūdinga...
plačiau
Vaikų stovykla

Vaikų stovykla

Rugpjūčio 2d. (sekmadienį) gausiai susirinkę parapijiečių 10 val. Mišiose meldėsi už parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ narius, kurie šiandien išvyksta į vasaros stovyklą. Stovyklautojai aktyviai dalyvavo liturgijoje: vieni skaitė ...
plačiau
Maldos už vaikus grupės 10-metis

Maldos už vaikus grupės 10-metis

Šeštadienį, į šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią sugužėjo maldos už vaikus grupės nariai, jų maldų rėmėjai. Šv. apaštalo Jokūbo šventėje, minint šios maldos grupės įsikūrimo 10-ąsias metines, 12 val. šv. Mišias aukojo svečias kun...
plačiau
I-oji Komunija. Trečioji vaikų banga

I-oji Komunija. Trečioji vaikų banga

Šiandien trečioji – I-osios Komunijos banga (30 vaikų).
plačiau
I-oji Komunija. Antroji vaikų banga

I-oji Komunija. Antroji vaikų banga

Šiandien antroji – I-osios Komunijos banga (26 vaikai). Fotoreportažas…(Nuotraukos Alvydo Lukoševičiaus)
plačiau
I-oji Komunija Ratnyčios bažnyčioje

I-oji Komunija Ratnyčios bažnyčioje

Šiandien – I-oji Komunija (22 vaikai). Fotoreportažas.
plačiau
Devintinės. Gedulo ir vilties diena

Devintinės. Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d., sekmadienį, Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė sutapo su Lietuvai svarbia Gedulo ir vilties diena. 10 val. šv. Mišias aukojo buvęs tremtinys ir politinis kalinys kunigas Julius Sasnauskas. Šv. Mišiose dalyvavo ir gausus parapijieč...
plačiau
Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis n...
plačiau
Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė

Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė

Gegužės 24d. (sekmadienį) buvo ne tik Kristaus žengimo į dangų liturginė šventė, bet ir rezidento Stepono Tunaičio kunigystės 50-metis. Dėl karantino apribojimų šventė buvo kukli, bet maldinga ir jauki. Jubiliato 10 val. aukojamose šv. Mišiose...
plačiau
Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol ...
plačiau
1 2 3 5